Språkstyring

Det er mulig å sette opp en nettside til å fungere på flere språk. Funksjonaliteten som beskrives i dette avsnittet er bare tilgjengelig i eRedaktør pluss.

Aktivere språkstyringen

Det første som må gjøres, er å aktivere de språkene som nettsiden skal benytte. Dette gjøres under Innstillinger > Generelt > Pluss-funksjoner. Gjør følgende:

  • Kryss av for ønskede språk
  • Velg et standardspråk
  • Kryss av for å kun vise aktivt språk

Nettsideoppsett

Dersom nettsiden din benytter seg av nettsideoppsett, må du lage minst ett oppsett til hvert språk. Dersom nettsideoppsettet finnes allerede, må du sette dette til standardspråk. Det gjøres ved å åpne elementet, velge fanen publisering, og velge språket i nedtrekklisten. Når du lagrer, vil du se flagget oppe i høyre hjøre på elementet. For å legge inn de andre språkene, trykker du på flagget og velger å opprette ny språkversjon. Husk å lagre den nye språkversjonen før du eventuelt oppretter flere.

Dersom nettsiden ikke benytter seg av nettsideoppsett, kan det vært lurt å opprette dette. Det gir mulighet til å ha innholdselementer i designet på ulike språk. For Example ha ulik bunntekst og ulikt slagord.

I praksis fungerer det slik at når en besøkende har åpnet en tekst, benyttes nettsideoppsettet med tilsvarende språk som teksten.

Feltsett

For at det skal være enkelt å skille mellom innhold på de ulike språkene, kan en legge til språket i lenkene. Det gjøres ved å legge til /{language} først i lenkemalen. Du kan lese mer om dette i avsnittet om feltsett.

Språkvalg på nettsiden

For å la besøkende velge mellom ulike språk, må det legges ut lenker for dette på nettsiden. Det er vanligvis bildet av flagget, gjerne i kombinasjon med navn på språket. Du lager en forside for hvert enkelt språk, og lenker til denne. Lenkene legges inn manuelt, og ikke i en egen meny.

Menyer

Bi krysset av for kun å vise aktivt språk tidligere. Grunnen til dette var, blant annet, for at menyen kun skal vise elementer på aktivt språk. Det vises også elementer som ikke har angitt språk. Dermed vises kun engelske menypunkter når du står i en engelsk tekst, og tilsvarende på andre språk. Det er også grunnen til at språkmenyen må settes opp manuelt.