Egendefinert spørring i rendering

Du har mulighet til å definere dine egne spørringer mot databasen i renderings med eRedaktør tagger. Dette gjøres ved å bruke taggen <er:query sql=”[spørring]”>[innholdsmal]</er:query>

Dersom du ønsker å hente ut innhold fra databasen i renderings* eller (sub)layouts, kan du gjøre dette enkelt ved å benytte <er:query. Example:

<er:query sql="SELECT Title, RedirectUrl FROM Item WHERE IsDeleted = false ORDER BY ItemOrder">
<a href="{RedirectUrl}" title="{Title}"> <!--e title --></a>
</er:query>

Utlistning av innhold fungerer som annet innhold ved at en kan angi
<!--e [feltnavn] --> og {feltnavn} for å hente ut innholdet.

Det er noen funksjoner som kan brukes for å sjekke verdiene som hentes ut. Du bytter ut “feltnavn” med det databasefeltet det gjelder:

Vis kun ... dersom feltet har en verdi:
<!--e ifvalue:feltnavn -->    ...    <!--e endifvalue:feltnavn -->

Vis kun ... dersom feltet ikke har en verdi:
<!--e ifnovalue:feltnavn -->   ...    <!--e endifnovalue:feltnavn -->

Vis kun ... dersom tall er samme som elementets nummer i listen:
<!--e ifcount:tall -->    ...    <!--e endifcount:tall -->

Vis kun ... dersom feltet har en annen verdi enn forrige element
<!--e ifvaluechange:feltnavn -->    ...    <!--e endifvaluechange:feltnavn -->

Dersom du ønsker å sjekke rettigheter ved uthenting av egendefinerte spørringer, må alltid feltet “guid” hentes ut i spørringen.
F.eks.: Select Title, Guid From Item