<er:link></er:link>

Denne taggen brukes i ascx-renderinger for å skrive ut en lenke.

Examples:
<er:link LinkField="link" TextField="title" runat="server" />
<er:link Field="link" runat="server">Her er en lenke</er:link>

Available parameters:
    ▪    Field
    ▪    LinkField
    ▪    Link
    ▪    TextField
    ▪    Text
    ▪    TargetField
    ▪    Target
    ▪    AlwaysDisplayContent
    ▪    DisableEdit
    ▪    LayoutItem

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

Field eller LinkField
Feltet hvor lenken ligger lagret. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet.

Link
Her kan en angi en lenke som brukes dersom lenkefeltet er tomt.

TextField
Feltet hvor teksten som vises ligger lagret. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet. I redigeringsmodus er det også mulig å redigere denne teksten.

Text
Brukes for å angi en tekst som vises på lenken. Dersom både Text og TextField er angitt, vises Text dersom feltet er tomt.

TargetField
Dersom target for lenken er dynamisk, kan en angi et felt hvor denne verdien er lagret.

Target
Angi om lenken skal åpnet i nytt vindu eller liknende. Dersom både Target og TargetField er angitt, vises Target dersom feltet er tomt.

AlwaysDisplayContent
Dersom dette feltet ikke er angitt skjules lenken og innholdet dersom det ikke er angitt noen lenke, men dersom en angir AlwaysDisplayContent="true" vil innholdet alltid vises, uavhengig av om det er angitt noen lenke eller ei.

DisableEdit
Dersom en ikke ønsker at bildet skal byttes ut setter en DisableEdit="true". Denne brukes gjerne dersom en har lagt lenker rundt editerbare element som for Example bilder.

LayoutItem
Angi LayoutItem="true" dersom verdien skal hentes fra nettstedsoppsettet.