<er:query></er:query>

Brukes for å liste ut innhold basert på en sql-spørring. Denne brukes kun dersom <er:itemlist /> ikke er mulig å bruke.

Example:
<er:query sql="select categoryname from category" runat="server" />
<!--e categoryname --><br />
</er:query>


Available parameters:
    ▪    sql

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

sql
En standard sql-spørring som henter ut en eller flere rader fra databasen.