<er:include />

Brukes for å laste inn en snippet eller rendering.

Example: <er:include snippetname="submenu.ascx" runat="server" />

Available parameters:
    ▪    SnippetName
    ▪    RenderingName
    ▪    IsGlobal

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

Det er også mulig å angi egne parametre som da sendes inn via CustomProperties. For Example <er:include testparam="1" … />

SnippetName
Angi navnet på snippeten som skal legges inn. For Example submenu.ascx

RenderingName
Angi navnet på snippeten som skal legges inn. For Example element.article.ascx

IsGlobal
Det finnes noen globale snippets som vedlikeholdes av eRedaktør. Disse ligger lagret globalt for alle installasjonene på serveren. Det er angitt IsGlobal="true" på disse.