<er:ifvalue></er:ifvalue>

Brukes for å vise deler av innholdet kun dersom et felt har en verdi.

Example: <er:ifvalue field="title" runat="server">Det er angitt tittel!</er:ifvalue>

Available parameters:
    ▪    Field
    ▪    LayoutItem

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

Field
Feltet som skal sjekkes. Dersom det har en verdi, vises innholdet. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet.

LayoutItem
Angi LayoutItem="true" dersom verdien som sjekkes ligger i nettstedsoppsettet.

Se også <er:ifnovalue />