<er:fieldeditor />

Denne vises kun når en er i redigeringsmodus, og åpner muligheten til å redigere verdier som vanligvis er skjult.

Example: <er:fieldeditor field="title" Description="Angi tittel her" runat="server" />

Available parameters:
    ▪    Field
    ▪    Description
    ▪    InputType
    ▪    LayoutItem

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

Field
Feltet som skal redigeres.

Description
Tekst som vises på feltet som skal redigeres. Navnet på feltet vises hvis ikke denne er angitt.

InputType
Editoren som vises er av typen <input type="text" /> så dersom en angir noe her, vil det legges inn i stedet for "text".

LayoutItem
Angi LayoutItem="true" dersom verdien skal hentes fra nettstedsoppsettet.