<er:iftrue></er:iftrue>

Denne taggen brukes for å sjekke om et felt har en verdi som er true eller tilsvarer true. Innholdet i taggen vises kun dersom dersom dette stemmer.

Example: <er:iftrue field="visinnhold" runat="server">Det er angitt at innholdet skal vises!</er:iftrue>

Available parameters:
    ▪    Field
    ▪    LayoutItem

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

Field
Feltet som skal sjekkes. Dersom det har en verdi som er true eller tilsvarer true, vises innholdet. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet.

LayoutItem
Angi LayoutItem="true" dersom verdien som sjekkes ligger i nettstedsoppsettet.

Se også <er:iffalse />