<er:iffalse></er:iffalse>

Viser innholdet i taggen dersom feltets verdi er false, tilsvarer false, eller er tomt.

Example: <er:iffalse field="visinnhold" runat="server">Det er angitt at innholdet ikke skal vises!</er:iffalse>

Available parameters:
    ▪    Field
    ▪    LayoutItem

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

Field
Feltet som skal sjekkes. Dersom det har en verdi som er false, tilsvarer false, eller er tomt, vises innholdet. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet.

LayoutItem
Angi LayoutItem="true" dersom verdien som sjekkes ligger i nettstedsoppsettet.

Se også <er:iftrue />