CurrentItem

CurrentItem is an object that is always available and contains the values for the opened item (page or list item).

CurrentItem kan brukes i MasterPages (layout og sublayout som har filnavn som slutter med .master) og WebUserControls (snippets og renderings som har filnavn som slutter med .ascx). Den simpleste bruken er å bare hente ut verdien rett i html:

<h1><%:CurrentItem.Title %></h1>
<%=CurrentItem.Text %>

Grunnen til at det bruke :CurrentItem til Title og =CurrentItem til Text, er at : gjør teksten html-klar, mens = skriver den ut slik som den er. Text er vanligvis allerede klargjort for html. Eksemplene over viser hvordan en henter ut verdier fra tabellfelt. Det er naturligvis også mulig å hente ut verdier fra attributter. Det gjøres slik:

<%:CurrentItem.GetValue("nav-på-tekstattributt") %>
<%=CurrentItem.GetValue("nav-på-htmlattributt") %>

Det er også mulig å bruke objektet i koden. Se artikkelen om snippets for Example på dette.

Renderer.RenderItemAsControl(ItemId)

Vær oppmerksom på at dersom du rendrer et item selv via kode, vil CurrentItemId være dette elementets ItemId. For å hente ut ItemId til nettsiden kan du bruke ((eR2WebPage)Page).CurrentItemId.