Rendering - eRedaktør tagger

For å vise innholdet fra et feltsett er det mulig å benytte det innebygde tag-systemet i eRedaktør. Dette er laget for å være enkelt for designere å bruke, og gir ingen mulighet for koding. Men det er enkelt og effektivt for å hente ut innhold inn i html.

Example:

<div class="contentpage">
    <div class="contentpage-inner">
        <h1><!--e title --></h1>
	    <!--e ifvalue:thumbnail --><img class="description-img" title="{html:title}" alt="{html:title}" src="{thumbnail }?h=300&amp;w=225" /><!--e endifvalue:thumbnail -->
        <!--e ifvalue:teaser --><p class="description"><!--e teaser --></p><!--e endifvalue:teaser -->
        <!--e ifvalue:text --><!--e text --><!--e endifvalue:text -->        
    </div>
</div>

Følgende tagger som er tilgjengelige i eRedaktørs malsystem:

<!--e [feltnavn] -->

Henter ut verdien fra feltet og bytter taggen ut med denne. Fungerer for alle felt som er “lagret som” attributt.

<!--e [databasefelt] -->

Tilsvarende som feltnavn, men her angis navnet på feltet i tabellen, uavhengig av hva feltet heter.

*Videre i oversikten nevnes ikke databasefelt, men alle steder hvor det står feltnavn, fungerer også databasefelt.

{[feltnavn]}

Henter ut verdien fra feltet og skriver det ut der denne taggen står. Brukes dersom en skal hente ut verdi inne i en annen tag.

<!--e pre:[feltnavn] -->

Gjør linjeskift om til <br />-tag, slik at linjeskiftene vises i nettleseren. Brukes gjerne for ingress og andre steder der tekstområde brukes for å fylle inn verdi.

<!--e ifvalue:[feltnavn] -->…

<!--e endifvalue:[feltnavn] -->

Brukes for å sjekke om det er angitt en verdi i feltet. Dersom det ikke er angitt noen verdi fjernes alt som står mellom taggene (der det står … nå). Brukes gjerne ved visning av bilder.

<!--e ifnovalue:[feltnavn] -->…

<!--e endifnovalue:[feltnavn] -->

Motsvarende til ifvalue. Kan benyttes som en slags “ellers/else” til ifvalue.

<!--e ifequal:[feltnavn],[verdi] -->

<!--e endifequal:[feltnavn],[verdi] -->

Sjekker om et felt har en angitt verdi. Fungerer kun med .NET aktivert

<!--e layoutitem:[feltnavn] -->
{layoutitem:[feltnavn]}

Gir mulighet til å hente ut felter fra layoutitem direkte inn i renderingen

<!--e edit -->

En tag som viser et ikon for å redigere innholdet.

<er:itemlist ...>...</er:itemlist>

Lister ut innholdet som er angitt via en del parametre. Se eget avsnitt om artikkellister.

<!--e include:... -->

Henter inn en snippet med angitt navn. Dersom det ikke finnes en snippet med dette navnet, sjekker den om det finnes et element med dette navnet for eventuelt å hente tekstfeltet(i databasen) herfra.

NB! Denne funksjonen fungerer kun med enkle snippets.

<er:query sql="...">...</er:query>

Se egen artikkel

Dersom du ønsker å bruke malen til å returnere ren XML, kan du legge til .xml i slutten av filnavnet. eRedaktør vil da fjerne layouten (og evt. sublayout) rundt, samt sette contenttype til text/xml.