Changelog

v5.0.0 - May 1st, 2020

 • Refined interface
 • New, dark sidebar
 • Multieditor
 • System dictionary
 • New form editor
 • Faster intranet-mode and access checking
 • PDF printversion for eCommerce orders
 • Tokenbased headless authentication (JWT)
 • GDPR custom cookie consents
 • .NET 4.7+
 • Entity Framework 6.4
 • Many, many other adjustments

v4.2.0 - September 1st, 2019

First international version

 • Renamed for international use
 • Easier 2-factor authentication
 • Translation for most used editors
 • Some cleanups, removed little used components
 • Shop improvements
 • Adjustments for Sitecore-connection

Older versions (in Norwegian)

eRedaktør 4.0

Personvern og rettigheter, designendringer, oppdateringer

 • Personvernsfunksjonalitet for å støtte GDPR-lovgivningen (rett til å slettes og innsyn)
 • Innsamling av rettigheter fra editor-brukere
 • Ny ikonpakke for store ikoner
 • Modernisert design av eksisterende løsning (farger, kantlinjer, typografi, etc.)
 • Enklere å opprette kategorier
 • Ny priseditor og produkteditor for nettbutikken

eRedaktør 3.5.3

Forenklede gruppeprisoppdatering i nettbutikk, støtte for apps/dashboards

 • Legg inn gruppepriser og tilbudspriser på produkter basert på kategorier og søk.
 • Mulig å redigere ordrelinjer på ulåste ordre
 • Støtte for "apps" eller dashboards i venstrespalten
 • Småendringer i skjema-modulen (poststed og valideringer)
 • Diverse forbedringer og feilrettinger

eRedaktør 3.5.2

Diverse mindre utvidelser av eksisterende funksjonalitet

 • Støtte for ASP.NET ViewState i byggeklosser
 • Egen felttype for produktid
 • Klikk for åpning av toppmeny (for å unngå stadig uønsket åpning)
 • Utvidet lagerstyringsmulighet (beta)

eRedaktør 3.5.1

Støtte for betaling via Vipps, opprett ordre via eRedaktør.

 • Støtte for Vipps-betaling via Netaxept
 • Betalingshistorikk ved Netaxept-betalinger
 • Opprett ordre direkte fra eRedaktør (beta)

eRedaktør 3.5

Forbedringer rundt søk, språk, sidebyggerforbedringer m.m.

 • Mulighet for å utføre flere handlinger på en Sidebygger-side direkte fra et element på siden
  • Endre url
  • Duplisere
  • Endre kategori
 • Støtte for å velge at enkeltelementer ikke skal være søkbare, selv om feltsettet har angitt det motsatte.
 • Flere oversettelser i grensesnittet
 • Forbedringer i standardmalene til Sidebyggeren
 • Hinder mot å redigere elementer som har feil i feltsettet som kan medføre korrupsjon av data.

eRedaktør 3.4

Filopplasting i skjemageneratoren, direkte oppretting av Sidebygger-siter m.m.

 • Støtte for å aktivere fil-opplasting i skjemageneratoren. Krever tilpasning i malen.
 • Mulig å opprette nye kategorier rett fra kategoritre-visningen i editoren
 • Mulig å slette enkeltelementer fra papirkurven
 • Funksjon for utviklere for å teste e-postutsending
 • Mulighet for adminstrator å importere byggeklosser til sidebyggeren dersom den er tilgjengelig
 • Støtte for containere på byggeklosser og andre element, slik at det er enklere å definere standardvalg
 • Fiks som gjør at ikke kategoritreet "faller sammen" ved lagring
 • Hastighetsforbedringer for uthenting av navngitte verdier på elementer.

eRedaktør 3.3

Bilderedigering i høy oppløsning, aktivitetslogg på element, flere mottakere på skjema, ny SMS-integrasjon etc.

 • Bildeverktøyet har nå fått støtte for redigering med høy oppløsning
 • Mulighet for å angi flere mottakere ved påmeldingsskjema
 • Statistikk og aktivitetslogg for hvert enkelt element
 • Innstilling for å angi maks bredde ved opplasting av bilder
 • Integrasjon med LinkMobility for sending av SMS (krever konto)
 • Forbedret støtte for enkeltstående installasjon
 • Diverse feilrettinger

eRedaktør 3.2.4

Oppgradert teksteditor, bildeeditor, feilrettelser i skjema og kategorier m.m

 • Nyeste versjon av teksteditoren med blant annet fiks for Safari-bug
 • Forenklet publisering for Sidebyggeren
 • Bilderedigeringen er oppdatert til å benytte Adobe Creative Cloud
 • Støtte for flere felttyper i skjemageneratoren
 • Støtte for æ, ø og å i skjemafelt ved Excel-eksport
 • Kategorier teller riktig i mappestrukturen
 • Diverse feilrettinger og hastighetsforbedringer

eRedaktør 3.2.3

Responsive bilder, språktilpasninger, møteplanlegger, CampaignMonitor

 • Støtte for responsive bilder. Det vil si at bilder nedskaleres på mindre skjermer. Se partner-siden for implementasjonsveiledning.
 • Fjernet språkstyring av papirkurv. Nå vises alle språk samtidig.
 • Bedre informasjon rundt repeterende hendelser i møteplanleggeren.
 • Mulighet for integrasjon med CampaignMonitor
 • Språk: Norsk datovelger i produktrapportene. Swahili (Kongo) som nytt innholdsspråk

eRedaktør 3.2.2

Dette er en mindre oppdatering som blant annet gir støtte for flere tegn i url-konverteringen og en fiks for visning av språkmenyer og kategorier i lenkeplukkeren.

 • Støtte for flere tegn i url-konverteringen. F.eks. ß, ö og ü
 • Når en skal plukke en lenke, vises nå de ulike språkversjonene på menypunkt
 • Fiks for kategorier som ligger på rot som ikke ble vist
 • Konverteringsgrad på skjemainnleveringer

eRedaktør 3.2.1

Dette er en mindre oppdatering som blant annet gir initiell støtte for Klarna Checkout, importutvidelser og smårettelser.

 • Klarna Checkout er nå tilgjengelig som betalingsmetode i nettbutikken. Kontaktinformasjon hentes også fra Klarna og faktura kan aktiveres direkte fra ordresystemet.
 • Støtte for import av hendelser til møteplanleggeren
 • Forbedret lenkegenerering
 • Se hvor elementer er i bruk. Krever at Lucene er aktivert
 • Diverse feilfiks og småendringer, se partnersiden.

eRedaktør 3.2

Ny søkemotor, 404-bilde, caching-endringer og butikkutvidelser

 • Lucene-søkemotor er nå en del av eRedaktør. Gir raskere søk, og søker i alle tekst-felt
 • Mulighet for å angi et eget 404-bilde som vises dersom et bilde er slettet
 • Endring i standard mellomlagringstid. Nå mellomlagres det ut dagen dersom ikke noe er angitt (enten på minutter eller avpublisering)
 • Nye felter i nettbutikken for repeterende betaling
 • Mellomlagring av filer og bilder i klient
 • Utvidet støtte for intern statistikk
 • Rettighetsstyring av Sidebyggeren
 • Visning av statistikk fra Google Analytics tatt bort på grunn av endringer hos Google
 • Diverse feilfiks og småendringer, se partnersiden.

eRedaktør 3.1.1

Feilrettinger og tilleggsfunksjonalitet

 • Støtte for duplisering av produkt
 • Støtte for vektor-ikoner (svg)
 • Ny felttype i editoren for å velge elementer og sette rekkefølge på dem (MultiItemSelect)
 • 50 dedikerte tall-felt på item
 • "Siste artikler" fra partnersiden vises nå i utviklingsverktøyet
 • Diverse feilfiks og småendringer

eRedaktør 3.1

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere eRedaktør med både funksjonalitet og feilrettelser.

 • Sidebyggeren for å bygge dynamiske sider.
 • Støtte for gjennomsiktighet ved endring av bildestørrelse
 • Hastighetsforbedringer
 • Oppgradert pakkeimport
 • Støtte for lokal statistikk
 • Flere felt i databasen
 • Eget skrivebord for nettbutikker
 • Støtte for flere skjema på samme side
 • Mer bruk av AJAX
 • Diverse feilfiks og småendringer

eRedaktør 3.0

Denne oppgraderingen går først og fremst ut på en omskriving av grensesnittet til nyere teknologier. Det støttes nå kun nettsider som er satt opp med SQL Server (express), noe din side tydeligvis er siden du kan lese dette.

 • eRedaktør har blitt responsiv og bruker Bootstrap 3.x
 • Nytt skrivebord
 • Bedre funksjonalitet på nettbrett
 • All kode er nå skrevet i asp.net 4.x
 • Frameset er fjernet
 • Kalenderfunksjonen har fått dra og slipp-funksjonalitet, samt raskere innlasting
 • Rapporter kan eksportere direkte til Excel-format
 • Mulighet for å legge inn ekstra funksjonalitet på eksisterende elementer (krever at dette settes opp)
 • Forbedret språkstøtte i grensesnittet
 • Utvidet backupsystem i utviklingsverktøyet
 • Bedre fileditor i utviklingsverktøyet

eRedaktør 2.7.1

Dette er en liten oppgradering for raskere utsending av e-post.

 • e-post sendes nå asynkront som standard (se partnersiden for mer informasjon)

eRedaktør 2.7

Dette er en oppgradering av designrammeverket med støtte for redigering i designmodus.

 • Nye tagger i renderingene, basert på asp.net
 • Mulighet til å redigere innholdet rett i siden (krever de nye taggene)
 • Nye renderinger, snippets, layouts og sublayouts
 • Ny import- og eksportfunksjon for webelement
 • Standardisering på Bootstrap html-rammeverk
 • Oppgradert nettbutikkmal
 • Dibs-integrasjon
 • Forbedrede sorteringsmuligheter
 • Initiell støtte for predefinerte element
 • Flere mindre utbedringer og feilrettinger

eRedaktør 2.6

Dette er en funksjonsoppgradering, samt noen feilfikser.

 • Bilder er inkludert i søket (i toppen av eRedaktør)
 • Lagre-knapp når en arbeider med innhold i maksimert teksteditor
 • Valgt sortering i artikkellister gjenspeiles inne i eRedaktør, med mulighet for søk
 • Støtte for manuell sortering i artikkellister
 • Språkvalg i menyen huskes, slik at kan jobbe med et språk kontinuerlig
 • Duplisering av elementer tar nå også med skjemafelt
 • Kategorier er samlet i en egen mappe
 • Mange nye felt i item-tabellen for enklere arbeid for utviklere
 • Støtte for retina-skjermer på bilder på nettsiden
 • Hastighetsforbedringer i visning av sider
 • Forbedret mulighet for å bruke egen mailserver
 • Spørsmål om en virkelig vil forlate en endret artikkel uten å lagre
 • Flere mindre utbedringer og feilrettinger

eRedaktør 2.5.1

Dette er en vedlikeholds- og justeringsoppdatering. Den inneholder noen siste tilpasninger som ikke kom med i versjon 2.5, samt noen feilfikser.

 • Mulig å tilbakestille utsnitt i bilder
 • Renderings som bruker eRedaktør tagger, kjøres også som ASP.NET User Controls for bedre støtte for kode
 • Animerte menyer
 • Brukere får automatisk opprettet brukerprofil
 • Flere felter i item-tabellen for enklere sortering og utvikling for nettsider satt opp med ASP.NET.
 • Noen mindre feilrettinger

eRedaktør 2.5

Dette er en den største oppgraderingen siden eRedaktør 2.0. Det er i hovedsak en teknologioppgradering for nye nettsider, men det er også mange funksjoner og forbedringer for eksisterende nettsted. Vær oppmerksom på at noen av punktene i listen kun fungerer med nettsted satt opp i ASP.NET.

 • Enkel justering av ingressbilder
 • Dra og slipp i skjemageneratoren
 • Deling av kalender til mer enn bare web
 • Designtilpasninger i lister, skrivebord og animasjoner
 • Ny renderingmotor i ASP.NET 4
 • Ny mal og eksisterende mobilmal skrevet for ny renderingmotor.
 • SQL Server Express
 • Velg bildekvalitet på ingressbilder og andre bilder
 • Plugins til feltsett
 • Eksport og import av feltsett og plugins via zip-filer
 • Tilpasninger i utviklerverktøyet for å støtte aspx/ascx

eRedaktør 2.4.1

Dette er en liten oppgradering med mindre justeringer på eksisterende funksjonalitet, og gjelder i hovedsak for utviklere og nettbutikkunder.

 • Egen knapp for å sette inn YouTube-video eller annen html-kode rett i teksteditoren
 • Mulighet til å sette opp egendefinert mailserver og mailkonto for utsending av e-post
 • Forbedrede lenker i menyer
 • Oversikt over hvor renderings/maler brukes
 • Forbedret ordrebehandling i nettbutikken
 • .NET styrer når hvordan lenker behandles, også for nettsted som bruker ASP
 • Google Analytics eCommerce Tracker i nettbutikken

eRedaktør 2.4

 • Integrasjon med Google Analytics
  • Få data fra Google Analytics rett inn i verktøyet
 • Mulighet for nettbutikk
  • Kortbetaling fra Nets eller PayEx
  • Integrert med 24SevenOffice
  • Bygget med feltsett
 • Forenklinger i brukergrensesnittet

Tekniske oppgraderinger

 • Oppgradert til ASP.NET 4.0
 • Databaseoppslag med Entity Framework
 • Ytelsesforbedringer
 • Mulig med nettsted som er satt opp med ren .NET

eRedaktør 2.3

Den største endringen er at eRedaktør ekspress nå er borte, og at maler nå er inkludert i eRedaktør basis. De fleste andre endringene er forbedringer for de som setter opp nettsider i eRedaktør. Her er noen endringer:

 • Oppgradert teksteditor
 • Angi standard kategori på feltsett
 • Mulighet for å duplisere elementer
 • Flere felttyper i feltsett
 • Tilpasninger for nettleseren Chrome
 • Bedre merking av aktive menypunkter
 • Utbedringer i kalenderen
 • Nye feltsett for bildegallerier
 • Forbedrede feltsett for artikkellister
 • Oppgradert nyhetsbrevfunksjon
 • Mulighet for subelementer/varianter
 • Import av ferdige makroer

eRedaktør 2.2

Endringene gjelder i hovedsak for basis og pluss. Dette er noen utvalgte endringer:

 • Høyreklikk for å opprette kategorier
 • Publiser innhold direkte fra Word 2010 og andre program som støtter MetaWeblog API.
 • Legg ut innhold på nettsiden ved å sende en MMS eller SMS. Krever eget kodeord*
 • Mulig å klippe, rotere og skalere bilder i bildearkivet.

Andre endringer og oppgraderinger

 • Bedre hjelpfunksjon
 • Forenklet og utbedret rettighetsstyring
 • Støtte for .NET snippets
 • Språkstøtte
 • Enkel versjonskontroll
 • Nye og fargerike ikoner i menylinjen
 • Oversikt over diskforbruk
 • Forbedringer i utviklingsmodulen
 • Samt diverse forbedringer og feilfiks

*Koster 59,- pr mnd.

eRedaktør 2.1

Dette er noen utvalgte endringer:

 • Høyreklikk i meny for å opprette, flytte og slette elementer
 • Oppgradert teksteditor
 • Egendefinerte brukermeldinger
 • Utvidede layoutmuligheter
 • Mer forklarende tekster
 • Last opp egne bilder som skrivebordsbakgrunn
 • Statistikk ligger som standard under innstillinger

Andre endringer og oppgraderinger

 • Forbedret støtte for .NET moduler
 • Utbedret støtte for caching
 • Utbedret støtte for søkebegrensninger
 • Mer oversiktlige innstillinger
 • Mulighet for å angi et feltsett eller et element for bruk i layout
 • Mulighet for egendefinerte knapper i HTML-editor
 • Diverse feilrettinger
 • Mulighet for å benytte egne tabeller i databasen sammen med editoren

eRedaktør 2.0

Dette er noen utvalgte endringer:

 • Søkemotortilpassede lenker
 • Nytt brukergrensesnitt
 • Forhåndsvisning av innhold i sanntid
 • Oppgradert menystruktur
 • Utvidet rettighetsstyring
 • Enklere brukerstyring
 • Dra og slipp sortering
 • Globalt søk
 • Personlig skrivebord
 • Velg og last opp mange filer samtidig

Andre endringer og oppgraderinger:

 • Oppgradert teksteditor
 • Bedre malstyring
 • Mulighet for egne faner i innholdseditoren
 • Funksjoner/moduler som ikke er i bruk vises ikke
 • Automatisk passordgenerering
 • Sikrere autoinnlogging og lagring av passord
 • Paginering av artikkellister
 • Roller for å styre tilgang til eRedaktør
 • Grupper for å styre tilgang til innhold
 • Egendefinerte ikon på alle feltsett (innholdstyper)
 • Hovedfanene er fjernet for enklere navigering
 • Kraftig utvidede verktøy for implementering av design og oppsett
 • Egendefinert nettside som vises dersom en side ikke finnes (404-feilmelding)
 • Egendefinert innloggingsside
 • Arv av felter i feltsett
 • Repeterende hendelser i kalender