Feltsett (templates)

Dette avsnittet tar for seg hvordan en oppretter et feltsett, legger inn felt, og hva de ulike valgene for felt og feltsett er.

Når du skal opprette et nytt feltsett kan du velge et feltsett du ønsker å arve felter og innstillinger fra. Du kan i etterkant fjerne arven, mens innstillingene kan du redigere slik du ønsker helt uavhengig av arv.

Det finnes vanligvis et basis-feltsett som en kan arve standardfelt fra. Dette kan i noen tilfelle kun være tittel, mens i andre tilfeller kan det være andre felter som en ønsker å benytte gjennom hele løsningen.

De arvede feltene kan kun endres i det feltsettet de tilhører, og kan derfor heller ikke sorteres i det arvede feltsettet.

Innstillinger for feltsettet

Innstillingene til feltsettet er viktige å sette opp. Et Examplenavn kommer automatisk når en har opprettet et nytt feltsett. Du endrer naturligvis dette til det du ønsker.

Her er en oversikt over de ulike innstillingene:

Generelt

 

Navn

Navnet til feltsettet. Vises for brukeren når en skal opprette nye elementer/artikler av feltsettet. Navnet skal alltid være i entall

Beskrivelse

En kort beskrivelse av hva feltsettet brukes til

Lenkemal

Hvordan skal lenken til elementer/artikler se ut. Du kan benytte følgende tagger: {title} {itemid} {year} {month} {monthname} {day} {dayname} {weekday} {language} {menupath}. For Example /{year}/{month}/{title} vil da kunne gi lenken /2010/06/artikkelen-min, mens /{language}/{title} kan gi /en/my-title. For menyelementer brukes vanligvis /{menupath}/{title}, hvor menupath ikke vises dersom elementet ikke ligger i meny

Rendering

Velg hvilken rendering som skal brukes

Layout

Du kan velge en layout, men det er frivillig. Denne overstyrer da standardvalget

Sublayout

Du kan velge en sublayout, men det er frivillig. Denne overstyrer da eventuelle standardvalg.

Publisering

 

Menyelement

Feltsettet vises da når en skal legge inn et nytt element i menyen

Søkbar

Dersom feltsettet skal komme frem i søk

Mellomlagre

Dersom elementer av feltsettet skal kunne mellomlagres

Krev godkjenning

Gir ikke brukere med skriv-rettigheten mulighet til å publisere nye elementer av dette feltsettet

Forhåndsvisning

Viser da en knapp for forhåndsvisning når en redigerer elementet/artikkelen

Vis snarvei

Viser en snarvei på skrivebordet for å opprette et nytt element av feltsettet

Kategori

Standard kategori som brukes dersom ingen er valgt

Rettighetsmal

Hvilke grupper kan opprette nye elementer av feltsettet. Rettighetene herfra kopieres til nye elementer av feltsettet. Dersom du gjør endringer her i etterkant, overføres ikke disse til eksisterende elementer.

System

 

Arv felter fra

Velg et annet feltsett som felter kan arves fra

Funksjon

Vises da i funksjonslisten

Systemoppsett

Brukes gjerne til standardfeltsett som det arves fra

Lenke til editor

Dersom det skal brukes en alternativ editor for feltsettet

Lenke til visning

Dersom det skal brukes en alternativ visningsmotor

Funksjonslenke

Dersom det er en funksjon, hvilken lenke skal vises når en trykker på funksjonen i menyen i eRedaktør

Ekstra tabell

Dersom det skal benyttes en annen tabell i tillegg til tabellene Item og ItemFieldValue. Denne tabellen må inneholde feltet ItemId for å kunne benyttes.

NB! Verdier fra denne tabellen hentes ikke ut i renderings eller view automatisk.

Delte verdier

Dersom en benytter språk og/eller versjonering på elementene, kan en her velge at alle disse skal dele samme rad i den ekstra tabellen.

Kategoritype

Dersom en ønsker å benytte helt egne kategorier for funksjonen, angis et navn her. Det bør ikke endres senere, da skjules eksisterende kategorier. Et Example er kalenderfunksjonen som har egne kalendere.

Ved lagring

Kjører en egendefinert makro ved lagring av elementer/artikler.

Ved sletting

Kjører en egendefinert makro ved sletting. Elementer med dette valget på må slettes én og én.

TemplateId

Id til feltsettet. Kan ikke redigeres

GUID

Kun til informasjon. GUID brukes for å styre rettighetene

Type

Foreløpig er det kun content som benyttes

Ikon

 

Ikoner

Velg et ikon du ønsker å bruke på feltsettet. Det finnes både store og små versjoner av ikonene.

 


Legge inn og redigere felter

En legger inn nye felt ved å fylle inn navn, velge type og eventuell standardverdi og trykker lagre. Når en har opprettet de feltene en ønsker, kan en gå inn å tilpasse feltene en ønsker.

En har da tilgjengelig følgende felter:

Generelt

 

Navn

Navnet på feltet, dersom det ikke brukes tabellfelt. Dette navnet brukes for å hente ut verdien senere.

Visningsnavn

Navnet på feltet som skal vises til den som redigerer innhold

Type

Hvilken kontroll som brukeren skal se når feltet redigeres

Lagres som

Velg om feltet skal lagres som attributt eller i item-tabellen. Det må lagres i tabellen for å kunne sorteres etter.

Verdi(er)

Standardverdi(er), eller spørring når det er SQL-kontroller

Hjelpetekst

En kort beskrivelse til hjelp for brukeren

Seksjon

Dersom du angir en seksjon, vil det opprettes en fane med samme navn i editoren. Du kan skrive samme seksjon på flere felter slik at de havner under samme fane. Dersom du skriver "Publisering" eller "Avansert" her, vil feltet havne under disse standardfanene i editoren.

Avansert

 

Style (css)

Angi en stil for kontrolleren. For Example at tittelen skal ha større skrift for bedre synlighet i editoren.

Validering

Regulært uttrykk for validering av verdien (javascript/jQuery)

Plassering

Plasseringsrekkefølge i editoren

Ved opprettelse

Feltet vises bare i editoren når en oppretter et nytt element

Ved eksisterende

Feltet vises bare i editoren når en redigerer et eksisterende element

Eksportere feltsett

Det er kun mulig å eksportere feltsett som ikke arver felter fra et annet feltsett.

Ved eksport opprettes det en mappe under Templates med samme navn som feltsettet.

Databasespørring

eRedaktør viser et Example på en spørring som kan brukes for at feltsettet skal opptre som en enkelt tabell. Dersom en har behov for dette, bør en velge at flest mulig felt lagres i tabellfelter, og ikke som attributter.

Angi størrelse på ingressbilder (og andre bilder)

Du kan angi hvilken størrelse og størrelsesforhold du kommer til å bruke bildene til. Det gjør at den som arbeider med innholdet får en forhåndsvisning av ingressbildet slik det kommer til å bli, og får mulighet til å justere utsnittet etter eget ønske. For å angi dette, skriver du enkelt og greit bare inn størrelsen i visningsnavnet til feltet. Formatet er som følgende: Feltnavn ([bredde]x[høyde]), f.eks. Ingressbilde (180x100)