Søk i eRedaktør (non Lucene)

Dette er en kort beskrivelse av hvordan standardsøket fungerer på nettsider som er satt opp med eRedaktør.

Generelt

Generelt sett så fungerer søket slik at en besøkende fyller inn ett eller flere ord i et tekstfelt og trykker på en knapp eller på enter-tasten. Hun eller han blir da sendt til en side hvor det listes opp ingen, en eller flere artikler som tilsvarer det eller de søkeordene som ble angitt.

Det som skjer i bakgrunnen er at det kjøres en spørring mot databasen med det søkekriteriet som er angitt. Dette kriteriet blir testet mot flere faste felt i databasen.

Søker kun i søkbare feltsett

På hvert enkelt feltsett kan en angi om feltsettet skal være søkbart. Feltsett som ikke er søkbare vil ikke komme frem, selv om de er angitt eksplisitt på søkesiden.

Tilpasse søkeresultatet og sorteringen

Selve søkeresultatet som vises er en <er:itemlist />. Dette er det samme som brukes for å vise artikkellister. Dermed har en alle de samme mulighetene til å bestemme hvordan resultatet skal se ut, og begrense hvilke feltsett og kategorier som skal vises i listen. Det er også her en styrer hva søkeresultatene skal sorteres etter. Det er ikke mulighet å sortere "relevans", så en må forholde seg til de feltene som ligger i databasen.

Søk i flere ord

Dersom det er flere ord i søket, blir disse skilt fra hverandre, men beholder rekkefølgen. La oss ta et Example:

Søkekriterie: vafler med surmelk

Standardsøket deler dette opp i slik at det kan være ubegrenset antall tegn mellom hvert ord. Det vil si at vi vil få frem en artikkel som inneholder følgende:

Her er en oppskrift på vafler. Disse blir ekstra gode dersom de lages med surmelk.

Men ikke denne:

Vaffeloppskrift med surmelk

For å få opp den sistnevnte artikkelen, kunne en for Example søkt på vaffel med surmelk

Vær oppmerksom på at rekkefølgen også må stemme, så et søk på surmelksvaffel vil ikke gi noe resultat.

Felt i databasen og bruk av stikkord

Når det gjøres et søk, er det item-tabellen det søkes mot. I denne tabellen søkes det kun i feltene:

  • Title
  • Teaser
  • Text
  • Keywords

Derfor må en passe på at nødvendig informasjon ligger i ett av disse feltene.

Feltet keywords vises ikke alltid ute på siden, og kan dermed også brukes litt mer fritt enn de andre. Det kan likevel være lurt å skrive ut disse stikkordene et sted slik at søkemotorer også får tilgang til dem.

Norske tegn

Ettersom tegnene æ, ø og å ikke alltid ligger lagret slik, blir det laget en egen søkestreng hvor disse byttes ut med tilsvarende html-tegn slik som &oslash; (tilsvarer bokstaven ø).

Det er også andre tegn som ikke alltid ligger lagret slik de ser ut som, kjøres funksjonen HtmlEncode på søkestrengen som blir en tredje versjon av søket.

Dermed ender vi opp med tre ulike søkestrenger som kjøres etter behov. Dersom alle tre er like, kjøres det bare ett søk.

Sidebyggeren

Sidebyggeren bruker flere elementer for å bygge opp innholdet på en side. De ulike elementene i sidebyggeren er søkbare så lenge det er benyttet de angitte databasefeltene nevnt over. Søkeresultatet vil ikke vise dem som egne element, men viser siden de ligger på.

 

Info per mars 2015: Det arbeides for tiden med å utvikle en Lucene-integrasjon for forbedret søk både inne i eRedaktør og ute på nettsidene. Da vil begrensningene på databasefelt endres.