<er:item />

Brukes for å hente ut en annen artikkel inne i en rendering.

Example: <er:item itemid="123" runat="server" />

Available parameters:
    ▪    ItemId
    ▪    ItemIdField
    ▪    RenderingName
    ▪    CustomProperties
    ▪    ListPosition

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

ItemId
ItemId til elementet som skal hentes ut.

ItemIdField
Dersom ItemId til elementet som skal hentes ut ligger lagret i et bestemt felt.

RenderingName
Angis dersom en ønsker å overstyre artikkelens standardrendering.

CustomProperties
Gir mulighet til å sende inn verdier som kan benyttes av renderingen til artikkelen. Angis på formen: verdi1=A,verdi2=B

ListPosition
Dersom en henter ut flere artikler, kan en angi hvilket nummer i rekken denne artikkelen er.