<er:image />

Example: <er:image Field="Thumbnail" MaxWidth="960" AltField="Title" runat="server" />

Available parameters:
    ▪    Field
    ▪    MaxWidth
    ▪    MaxHeight
    ▪    FixedWidth
    ▪    FixedHeight
    ▪    FillSpace
    ▪    Align
    ▪    Alt
    ▪    AltField
    ▪    DisableEdit
    ▪    LayoutItem
    ▪    OutputImageFormat

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

Field
Feltet hvor stien til bildet ligger. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet.

MaxWidth
Angir maksimal bredde på bildet som skal vises. Dersom bildet er mindre gjøres ingen endring. Fungerer kun dersom bildet ligger i eRedaktør og er av støttet format (jpg eller png).

MaxHeight
Angir maksimal høyde på bildet som skal vises. Dersom bildet er mindre gjøres ingen endring. Fungerer kun dersom bildet ligger i eRedaktør og er av støttet format (jpg eller png).

FixedWidth og FixedHeight
Begge må angis samtidig, og angir den nøyaktige størrelsen på bildet som skal vises. Dersom bildet er større vil de skaleres ned, og er det mindre vil det skaleres opp. Dersom bildet ikke passer til proporsjonene vil det kuttes til, med mindre FillSpace er angitt.

FillSpace
Denne brukes i kombinasjon med FixedWidth og FixedHeight. Dersom et bilde ikke passer til proporsjonene vil den angitte fargen fylles inn. Farger som støttes er i hovedsak white og black. Det er mulig å angi andre farger også enten ved navn eller ved tall. Et par Examples: FillSpace="white" (som er det samme som) FillSpace="255,255,255"

Align
Denne brukes i kombinasjon med FixedWidth og FixedHeight. For å bestemme hvilken del av bildet som skal vises angir en for Example Align="top" eller Align="left". Dermed beholdes den angitte delen av bildet dersom noe må kuttes bort. Du kan angi top, bottom, left eller right.

Alt
Alt-teksten som skal vises på bildet. Denne, eller AltField, bør alltid være med.

AltField
For å forbedre og forenkle bruken av alt-parametret er det mulig å angi hvilket felt verdien til dette feltet skal hentes fra. Her kan en for Example hente ut tittelen, en bildetekst eller noe annet.

DisableEdit
Dersom en ikke ønsker at bildet skal byttes ut setter en DisableEdit="true".

LayoutItem
Angi LayoutItem="true" dersom verdien skal hentes fra nettstedsoppsettet.

OutputImageFormat
Angi for eksempel OutputImageFormat="Jpeg" for å tvinge at bildet skal konverteres til JPEG ved eventuell komprimering(krymping/beskjæring) av bildet.