<er:mailto />

Create a link to an email. It is possible to add recepient(s), subject and body.

Example: <er:mailto field="emailaddress" runat="server">Contact us!</er:mailto>
or <er:mailto field="emailaddress" textfield="emailtext" subject="From website.com" runat="server" />

Available parameters:
    ▪    Field
    ▪    Address
    ▪    TextField
    ▪    Text
    ▪    SubjectField
    ▪    Subject
    ▪    BodyField
    ▪    Body
    ▪    CCField
    ▪    CC
    ▪    BCCField
    ▪    BCC
    ▪    AlwaysDisplayContent
    ▪    DisableEdit
    ▪    LayoutItem

Please remember that runat="server" is required.

Field (AddressField)
Feltet hvor epostadressen ligger lagret. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet.

Address
Her kan en angi en adresse som brukes dersom addressfeltet er tomt.

TextField
Feltet hvor teksten som vises ligger lagret. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet. I redigeringsmodus er det også mulig å redigere denne teksten.

Text
Brukes for å angi en tekst som vises på lenken. Dersom både Text og TextField er angitt, vises Text dersom feltet er tomt.

Subject / SubjectField
Blir emne i eposten som opprettes

Body / BodyField
Blir innholdet i eposten som opprettes

BCC / BCCField
Legger adressen i blindkopi-feltet

CC / CCField
Legger adressen i kopi-feltet

AlwaysDisplayContent
Dersom dette feltet ikke er angitt skjules lenken og innholdet dersom det ikke er angitt noen lenke, men dersom en angir AlwaysDisplayContent="true" vil innholdet alltid vises, uavhengig av om det er angitt noen lenke eller ei.

DisableEdit
Dersom en ikke ønsker at bildet skal byttes ut setter en DisableEdit="true". Denne brukes gjerne dersom en har lagt lenker rundt editerbare element som for Example bilder.

LayoutItem
Angi LayoutItem="true" dersom verdien skal hentes fra nettstedsoppsettet.