<er:value />

Example: <er:value field="title" tag="h1" runat="server" />

Available parameters:
    ▪    Field
    ▪    Tag
    ▪    TagField
    ▪    Before
    ▪    BeforeField
    ▪    After
    ▪    AfterField
    ▪    AddLineBreaks
    ▪    HtmlEncode
    ▪    MaxLength
    ▪    MaxLengthEnding
    ▪    EditSource
    ▪    SimpleEditor
    ▪    DisableEdit
    ▪    LayoutItem

Vær oppmerksom på at runat="server" alltid må være med.

Field
Angi hvilet felt som skal skrives ut. Det er mulig å angi enten det valgte navnet på feltet, eller navnet på tabellfeltet.

Tag
Dersom en ønsker å skrive ut en tag rundt feltet, angir en dette her og ikke skriver den rundt. Grunnene til dette er at dersom feltet ikke har noen verdi så skrives ikke taggene ut, samt at redigeringsmodusen vet litt mer om hva slags felt som redigeres.

TagField
Dersom en ønsker å skrive ut en tag rundt feltet som styres av brukeren, kan en angi feltnavnet her. Dersom en oppgir en verdi i "Tag" i tillegg, brukes den verdien dersom ikke noe er angitt i tagfield-feltet.

AddLineBreaks
Denne gjør automatisk linjeskift om til <br /> taggen. Denne brukes vanligvis på felter som har textarea som editor, der en ønsker at linjeskiftene skal vises. Dersom det allerede er <br />-tagger i innholdet, gjøres ingen linjeskift om.

HtmlEncode
HtmlEncode gjør html-tegn om fra kode til tegn som vises på siden. Det vil si at dersom en skriver <b> i feltet, noe som vanligvis vil gjøre teksten tykk, så vil nettsiden vise akkurat det som er skrevet. Dersom det er felt, som for Example tittel, hvor kunden ikke har html-editor og kan tenkes å bruke tegn som <, kan det være lurt å angi HtmlEncode="true".

MaxLength og MaxLengthEnding
Dersom en ønsker å begrense antall tegn som skal skrives ut, angir en et tall på MaxLength. Teksten vil da kuttes til nærmeste setning eller ord. Dersom teksten kuttes midt i en setning kan en velge at det skal skrives ut for Example … (tre punktum) etter ordet. Dette gjøres ved å angi MaxLengthEnding="…".

EditSource
Dette valget settes til "true" dersom en vil angi at html-kildekoden skal redigeres. Dette kan for Example være for felter som inneholder html-kode fra YouTube eller liknende.

SimpleEditor
Dersom en skal redigere et felt som ikke skal inneholde html, men en ikke ønsker å vise en tekstboks, kan en bruke SimpleEditor. Da vises ikke det noen valg for å sette inn html-tagger i innholdet. Denne brukes automatisk dersom taggen er angitt til h1, h2, h3, h4 eller span.

DisableEdit
Dersom en ikke ønsker at et felt skal redigeres setter en DisableEdit="true".

LayoutItem
Angi LayoutItem="true" dersom verdien skal hentes fra nettstedsoppsettet.