Rettigheter

Brukerstyringen i eRedaktør pluss benytter seg av tre hoveddeler: brukere, grupper og roller.

Brukere

Brukere brukes for å logge inn med, og består i hovedsak av navn, brukernavn og passord. For hver enkelt bruker kan en angi hvilken rolle brukeren er, samt hvilke grupper brukeren er medlem av. En bruker kan bare ha en rolle, men ubegrenset antall grupper.

Grupper

En kan opprette så mange grupper som en ønsker. Rettigheter angis alltid til grupper. Dersom du er med i flere grupper, får du det høyeste tilgangsnivået. Unntaket er dersom en (eller flere) av gruppene har nektet tilgang. Dermed kan en lage en egen gruppe for å begrense tilgang til innhold.

Det er en "innebygget" rolle som heter "alle", som gjelder alle som ikke er med i noen gruppe. Det vil i hovedsak si besøkende på nettsiden som ikke er brukere.

Roller

Rollene er innebygget i eRedaktør og angir rettighetene til de innebygde funksjonene i eRedaktør, samt hva brukeren ser.

De ulike rollene er:

  • Enkel
  • Avansert
  • Administrator
  • Utvikler
  • Kunde

De fire første rollene er for brukere som skal inn i eRedaktør verktøyet, mens rollen "kunde" er for brukere som skal ha spesialtilgang til innhold eller må registrere seg av ander grunner.

Rollen "enkel" er for brukere som kun skal jobbe med innhold, og som ikke trenger å ha avanserte funksjoner tilgjengelig. Denne rollen ser bare innhold som den har tilgang til å redigere, og er begrenset til å kun se menystrukturen i venstre spalte.

Rollen "avansert" er også for brukere som skal jobbe med innhold, men som ønsker å ha flere avanserte funksjoner, samt at en også ser andres innhold.

Rollen "administrator" gir full tilgang til innholdet i løsningen, inkludert tilgang til å opprette og redigere brukere og roller.

Rollen "utvikler" gir tilgang til utviklingsverktøyet. Den er for forhandlere som setter opp nettstedet.

Hvordan angi rettigheter

Rettigheter angis alltid for en gruppe, men det er mange steder de kan angis til. Det er muglig å angi rettigheter til feltsett, kategorier og elementer. For å angi rettigheter til feltsett må en være utvikler, mens andre rettigheter kan settes for avanserte brukere og administratorer. Rettigheter til feltsett gjelder kun for hvem som kan opprette nye elementer av feltsettet, og kopieres så inn på elementet. Deretter er det kun elementets rettigheter som gjelder.

Det er fem ulike rettighetsnivåer:

  • Ingen rettigheter
  • Leserettighet
  • Skriverettighet
  • Fulle rettigheter
  • Avvis alle rettigheter

"Ingen" rettigheten benyttes for å hindre brukere fra å se innholdet, men dersom brukeren er medlem av en annen gruppe som har mer tilgang vil den likevel kunne se innholdet. Dette kan unngås ved å bruke rettigheten "avvis", som overstyrer alle andre rettigheter. Siden alle brukere automatisk er med i gruppen "alle", er det ikke mulig å sette denne rettigheten til denne gruppen.

Leserettigheten brukes for å kunne se innholdet, men ikke redigere det. Denne rettigheten er vanligvis standard for gruppen "alle", men kan overstyres for alle av samme feltsett eller for hvert enkelt element.

Skriverettighet til et element gir rettigheter til å redigere dette elementet, mens skriverettigheter til et feltsett gir rettigheter til å opprette elementer av dette og redigere sine egne elementer av dette feltsettet.

Rettigheten "full" benyttes for å gi brukere tilgang til alle elementer av et feltsett, og fungerer ellers som skriverettighet.

For å aktivere muligheten for å hindre brukere fra å se innhold ute på nettsiden, må dette aktiveres under innstillinger.