Unngå bruk av StartPage-attributtet

Dersom du har en er:itemlist som ikke skal ha paginering, ikke angi StartPage="1". Grunnen til dette er at den gjør at siden blir tregere.

Når en angir StartPage="1", betyr det at det er flere sider med elementer som skal vises, og eRedaktør forsøker dermed å finne ut hvor mange sider det er. For å gjøre dette må den hente ut alle aktuelle elementer, noe som er tyngre enn å bare hente ut de elementene til den valgte siden.
 
Så for å unngå at alle elementer hentes ut, noe som gjør alle sidene på serveren tregere, er det bare å unngå å angi «StartPage». Den brukes kun på sider der en har paginering. Der er det derimot viktig at en angir dette attributtet, ellers vil en aldri få vite at det er flere sider.