Tilpasse bildestørrelsen

eRedaktør kan automatisk justere størrelsen på bilder. Det kan enten være etter størrelsesforhold eller en fast størrelse.

Her er noen Examples. Vi tar utgangspunkt i at bildet vi skal vise har stien /image/flower.jpg. Dette er ikke den reelle stien til bildet, men den som ligger angitt i databasen og som gir oss mulighet til å tilføye informasjon om størrelse.

Justere etter størrelsesforholdet til originalbildet

Vi ønsker at bildet ikke skal overskride en bredde på 300 pixler:

/image/flower.jpg?w=300

Bildet må ikke være høyere enn 200 pixler:

/image/flower.jpg?h=200

Bildet må ikke være høyere enn 300 pixler bredde eller 200 pixler høyde:

/image/flower.jpg?w=300&h=200  (vær oppmerksom på at & må skrives som &amp; i <img-taggen for å validere)

Justere bildet til fast størrelse

Vi ønsker at bildet skal skaleres til nøyaktig 300 pixler bredde og 200 pixler høyde. Evt deler av bildet som ikke passer innenfor kuttes bort.

/image/flower.jpg?fw=300&fh=200

Dersom du bruker denne funksjonen, bør du også angi størrelsen på bildet inne i eRedaktør slik at kunden får se hvordan det blir. Se egen artikkel.

Vi ønsker fortsatt å skalere bildet til 300x200, men eventuelle blanke områder skal fylles med hvitt:

/image/flower.jpg?fw=300&fh=200&fillspace=white

Her der også mulig å putte inn black i stedet. Ettersom det er jpg-bilder som genereres er det ikke mulig å angi gjennomsiktig. Men dersom en har behov for det, bruker en heller funksjonen som gir riktig størrelsesforhold.