Sortering

Et spørsmål som kunder stadig stiller, er hvordan de kan sortere elementer selv. I eRedaktør finnes det ulike måter å sortere elementer på. Finn den måten som passer ditt behov.

Sortering etter publiseringsdato

Den mest vanlige sorteringer er sortering etter publiseringsdato. Dette er for Example standardsorteringen i <er:itemlist. Dersom kunden har en artikkelliste er det vanlig å vise de nyeste sakene først, men av og til ønsker kunden å bytte rekkefølge på sakene likevel. Den eneste måten å overstyre dette på, er enten å ta i bruk et ekstra felt som overstyrer datoen*, eller endre datoene manuelt.

*Dersom en legger inn et felt som overstyrer, vil dette overstyre absolutt. Det vil si at dersom en har angitt at en artikkel skal være først, vil den alltid være først helt til en annen tekst settes til dette. Dermed må en gjøre tilpasninger i renderingen for å få dette til.

Dra- og slippsortering

Alle elementer har et felt som heter ItemOrder. Dette feltet tar utgangspunktet i rekkefølgen i kategorien (mappen) elementet ligger i. Det vil si at du kan f.eks. åpne en tekstkategori eller en bildekategori, og dra elementene opp og ned. ItemOrder oppdateres da for alle elementene i kategorien. Dette kan for Example brukes til å styre rekkefølgen til bildene i et bildegalleri.

Sortering på egendefinerte felt

Det er mulig å sortere på hvilket som helst felt i en tabell. Det er også mulig å sortere på flere felt, og velge sorteringsretning. I en <er:itemlist kan en angi sort="...", hvor en kan velge hvilket som helst felt fra tabellen Item. Det er ikke mulig å sortere etter felter som ligger i andre tabeller eller felter som er lagret som attributt. Det ligger inne noen ferdige felt som kan brukes til akkurat dette formålet. De heter f.eks. strSortField1 eller intSortField1. "str" tilsier at det er et tekstfelt, mens "int" tilsier at det er et heltallsfelt.