Slette duplikate elementer

Her er en sql-kode som vi har brukt for å slette duplikate elementer. Problemet kan for eksempel oppstå dersom en har importert dobbelt opp av elementer.

Det sjekkes at feltene title, publishdate og categoryid er like. Det er mulig å tilpasse dette til eget behov. Vær oppmerksom på at spørringen ikke vil kjøre dersom ett eller flere element er relatert til andre element.

Koden kjøres under eget ansvar:

WITH cte AS (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY title, publishdate, categoryid  ORDER BY (SELECT 0)) RN FROM item)
DELETE FROM cte
WHERE  RN > 1