Sidebyggeren er genial

I eRedaktør 3 har vi innført en mulighet til å bygge opp hver enkelt underside med ulike elementer. Disse kan ha forskjellig utseende og funksjon. Dette passer veldig bra akkurat nå som webdesignet stadig oftere bygges opp av ulike elementer.

 

Vi har fått positive tilbakemeldinger både fra designere, utviklere, selgere og kundene. Og vi selv elsker det også, og har tatt litt av på den nye eredaktor.no som vi snart lanserer. Det kan naturligvis bli litt for mye av det gode, så vi skal nok passe oss litt :)

Rent praktisk fungerer sidebyggeren slik at ulike elementer listes nedover på siden, litt som en vanlig artikkelliste, og med akkurat samme er-tag. Den ser slik ut:

<er:itemlist runat="server" parentitemidfield="itemid" orderby="itemorder" />

For at eRedaktør skal forstå at en side er en sidebygger, legger en bare til ett ekstra felt i feltsettet. Det må hete "Plugins". Du kan gjerne velge at dette er av typen "Plugins" også. Dermed kan du velge hvilke "plugins" som skal være tilgjengelige på den aktuelle siden.