Sidebygger

Sidebyggeren gir deg mulighet til å bygge opp en side, del for del. Det kan være en forside, en landingsside, en artikkel med flere avsnitt, eller noe helt annet. De ulike delene kan være av helt forskjellig type, og rekkefølgen velger du selv.

Muligheter og begrensninger

En sidebygger er en egen side som viser innholdet til ulike elementer i en angitt rekkefølge. Det mest vanlige er å plassere elementene nedover siden med full bredde, men det er mulig å benytte "flytende bokser" som tilpasser seg bredden og høyden til innholdet, for Example med "isotope" eller "masonry".

Hvert enkelt element vises slik det er angitt på plugin, så dette må ikke forveksles med en artikkelliste. Det er ikke noen "les mer"-knapp på elementene, og elementene kan ikke vises hver for seg.

Når en sidebygger vises, vises de ulike elementene i en egen spalte til høyre for menyen. Dette er samme spalte som også brukes ved artikkellister. Det er dermed ikke mulig å vise elementene i en artikkelliste og en sidebygger samtidig. Det er artikkellisten som har prioritet. Det vil i praksis si at en sidebygger ikke samtidig kan være en artikkelliste, men at det er fullt mulig å legge til en artikkelliste som et element i en sidebygger. En artikkelliste basert på kategori kan ikke bestå av flere sidebyggere dersom en ønsker å redigere dem rett fra listespalten, men en kan da heller bruke en artikkelliste basert på en mappe i menystrukturen.

Dersom en forsøker å åpne et element som ligger i en sidebygger, vil en automatisk hoppe til "foreldreelementet", det vil si siden med alle elementene.

Komme i gang

For å komme i gang å bruke sidebyggeren, kan en velge å importere feltsett og renderinger som er laget ferdig for dette, eller opprette dette selv. Dersom du velger å importere dette som ferdige pakker, kan du hoppe over resten av dette avsnittet.

Gjøre det selv

For at et feltsett skal kunne brukes som sidebygger er det kun ett felt som trengs. Det kalles for "Plugins". Det er mest hensiktsmessig at feltet er av typen "Plugins", men det er ikke påkrevd. Dette er alt som skal til for at sidebyggerspalten skal vises på elementene av dette feltsettet.

For å vise de ulike elementene som legges inn med sidebyggeren, må en legge til en linje i renderingen. Den ser slik ut:

<er:itemlist runat="server" ParentItemIdField="ItemId" OrderBy="ItemOrder"></er:itemlist>

Du vil kunne kjenne igjen denne som en vanlig linje for å vise en artikkelliste, og det er det forsåvidt også. Det eneste som er spesielt med denne er at det er angitt ParentItemIdField. Den gjør at artikkellisten kun viser elementer som er "barn" av angitt element. Her har vi angitt feltet ItemId, og dermed vises "barna" til den siden vi står på.

I tillegg er det angitt at rekkefølgen styres av feltet ItemOrder. Det er det samme feltet som styrer rekkefølgen en angir inne i eRedaktør.

Det er ikke noe som hindrer en i å legge på flere begrensninger på hva som skal vises i listen, eller velge en annen rekkefølge, men det vil da ikke stemme med det som vises inne i eRedaktør.

Vær oppmerksom på at vi nå ikke har angitt en spesiell rendering. Dermed brukes elementenes rendering i stedet.