RSS-leser

Her er en enkel måte å legge inn en RSS-leser i nettsiden. Koden kan legges inn i layout, sublayout eller rendering etter behov. Den plasseres sammen med html.

Du legger inn koden under og tilpasser den slik du måtte trenge. Det er det som står inni ItemTemplate som styrer hvordan innholdet skal se ut. Lenken til RSS-feeden legges inn mot slutten av koden, der det står DataFile.

Dersom du ønsker å hente ut andre felt enn de som står i Exampleet, kan du åpne lenken til RSS-feeden i en nettleser og se hvilke felt som er tilgjengelige. De hentes deretter ut med koden <%# XPath("...") %> der ... byttes ut med navnet på feltet.

<asp:DataList ID="lstRSS" runat="server" DataSourceID="xdsRSS">
  <ItemTemplate>
    <h4><a href="<%# XPath("link") %>"><%# XPath("title") %></a></h4>
    <p>
      Dato: <%# XPath("pubDate") %><br />
     Beskrivelse: <%# XPath("description") %>
    </p>
  </ItemTemplate>
</asp:DataList>

<asp:XmlDataSource ID="xdsRSS" Runat="server"
    DataFile="http://eredaktor.no/rss"
    XPath="rss/channel/item">
</asp:XmlDataSource>