Renderinger - bruk av er-tagger

Når en setter opp en rendering (innholdsmal) brukes vanligvis tagger som heter for eksempel er:value. Denne artikkelen viser en oversikt over tilgjengelige tagger, med lenke til mer informasjon om hver av dem.

<er:value />

Denne taggen brukes til å hente ut en verdi, for Example en tittel, ingressen eller brødteksten.
Example: <er:value runat="server" field="title" tag="h1" />

<er:image />

Denne taggen brukes til å vise et bilde basert på en bildesti som er lagret i et felt. Dersom det ikke er angitt noe bilde, vises heller ikke bildet.
Example: <er:image runat="server" field="image" maxwidth="200" />

<er:link></er:link>

Brukes for å hente ut en lenke fra et felt og legger automatisk på html. Lenken vises ikke dersom det ikke er angitt noe lenke, men det er mulig å angi at det som er "inni" lenken fortsatt kan vises.
Example: <er:link runat="server" field="fact-link" AlwaysDisplayContent="true" />

<er:mailto></er:mailto>

Brukes for å hente ut en lenke til en epostadresse fra et felt og legger automatisk på html. Lenken vises ikke dersom det ikke er angitt noe lenke, men det er mulig å angi at det som er "inni" lenken fortsatt kan vises.
Example: <er:mailto runat="server" field="emailaddress" textfield="emailaddress" subject="Fra nettsiden" />

<er:iftrue></er:iftrue>

Innholdet mellom taggene vises kun dersom feltet har en verdi som tilsvarer "true".
Example: <er:iftrue runat="server" field="boolcustomfield1">Avkrysset</er:iftrue>

<er:iffalse></er:iffalse>

Innholdet mellom taggene vises dersom feltet har en verdi som tilsvarer "false", eller er tomt.
Example: <er:iffalse runat="server" field="boolcustomfield2">Ikke avkrysset</er:iffalse>

<er:ifvalue></er:ifvalue>

Innholdet mellom taggene vises kun dersom feltet har en verdi.
Example: <er:ifvalue runat="server" field="teaser">Ingress: Fylt ut</er:ifvalue>

<er:ifnovalue></er:ifnovalue>

Innholdet mellom taggene vises dersom feltet ikke har noen verdi.
Example: <er:ifnovalue runat="server" field="teaser">Ingress: Ikke fylt ut</er:ifnovalue>

<er:include />

Inkluder andre renderinger eller snippets. Disse vil bruke samme CurrentItem som siden som er åpnet, og kan brukes for å gjenbruke deler av renderingene som brukes flere steder.
Example: <er:include runat="server" renderingname="Element.Article.Footer.ascx" />

<er:item />

Viser et annet item rett i renderingen (eller layout/sublayout) med valgfri rendering.
Example: <er:item runat="server" itemidfield="fact-text" renderingname="Element.TextOnly.ascx" />

<er:itemlist />

Viser en liste med elementer, basert på ulike kriterier med valgfri rendering.
Example: <er:itemlist runat="server" templateidfield="Templates" categoryidfield="Categories" RenderingName="ListElement.Article.ascx />

<er:placeholder />

Viser plugins som tilhører et element. Det kan være flere slike på samme side, så lenge de har ulike IDer. En angir vanligvis én placeholder som er standard.
Example: <er:placeholder runat="server" defaultplaceholder="true" />

<er:query></er:query>

Gir mulighet for å kjøre spørringer rett mot databasen for så å vise innholdet. Vi anbefaler å unngå bruk av denne, og heller bruke er:itemlist der det er mulig. Grunnen er at det ikke gjøres rettighetssjekker, publiseringssjekker eller språksjekker automatisk.
Example: <er:query runat="server" sql="Select Top 1 Title From Item Order By ItemId Desc">Siste tittel: <!--e Title --></er:query>