Optimalisere nettsiden for hastighet

Det finnes flere måter å optimalisere en nettside for hastighet. I dette avsnittet ser vi kun på hva som kan gjøres for at eRedaktør skal returnerer sidene raskere, og ikke på bildestørrelser, javascript og inkluderte tredjepartselementer.

 

1. Mellomlagring (caching)

eRedaktør støtter mellomlagring av innholdet. Det vil i praksis si at når en side er lastet én gang, lagres denne siden som en html-fil. Nestemann som åpner nettsiden, vil da se den siden som ble lagret forrige gang. Siden eRedaktør ikke trenger å generere hele siden på nytt, tar det bare en brøkdel av tiden å laste siden. Du kan selv styre hvor lenge denne filen skal brukes før den genereres på nytt. Se ellers avsnittet for innstillinger for å se hvilke muligheter som er tilgjengelige.

Du må i tillegg velge hvilke feltsett som skal mellomlagres. Dersom et feltsett viser et tilfeldig valgt bilde hver gang siden lastes, bør en ikke aktivere mellomlagring på dette. Dersom et feltsett laster inn innhold fra en ekstern kilde, er det viktig å sette på mellomlagring av dette elementet for å opprettholde hastigheten.

Egendefinerte spørringer

Dersom du benytter deg av egendefinerte spørringer i designet, er det viktig at disse spørringene fungerer så raskt som mulig. Unngå bruk av delspørringer (sub-queries) og spørringer som laster inn mer informasjon enn du skal bruke (select * from...).

Oppbygging av feltsett

Dersom du skal bruke et feltsett i en egendefinert spørring, eller generelt bruke et feltsett til store mengder data, kan det være lurt å begrense bruken av attributter. Data som ligger lagret i item-tabellen laster raskere enn data som ligger lagret i attributt-tabellen. Derfor kan du velge hva et felt skal “lagres som”. Vi lagrer alltid tittelen i title-feltet, ingress i teaser-feltet, tekst i text-feltet, etc. Du kan også bruke disse feltene til andre ting dersom de er ledige. I tillegg har eRedaktør to heltallsfelt, to strengfelt og tre ja/nei-felt som kan brukes fritt. Disse må brukes i hovedsak dersom du skal lagre data som du ønsker å sortere etter, men kan gjerne brukes til andre formål også.

Dersom det er større mengder data du ønsker å jobbe med, er det også mulig å lage en egen tabell for å lagre i. Dette gjør det enklere både for utviklere å jobbe med, og gir mulighet for ubegrenset antall ekstra felt. Nettbutikken bruker en slik tabell for å registrere produktdata.

Du får frem en detaljert hastighetsoversikt når du laster en nettside i debug-modus. Denne modusen aktiveres ved å sette på ?debug=1 etter lenken, f.eks. /omoss?debug=1, samt at du må være logget inn som utvikler.

I bunnen av nettsiden vil du få frem en liste liknende den du ser til høyre. Her vil du kunne se hvor lang tid hvert enkelt innholdselement brukte på å laste.