Oppgradere fra eRedaktør 2 til 3

Nettsider som er satt opp med .net i eRedaktør 2 kan relativt enkelt oppgraderes til eRedaktør 3. Motoren som brukes til å vise nettsidene er en videreutvikling fra forrige versjon, og støtter dermed fortsatt de samme er-taggene.

Dersom nettsiden er satt opp med asp, er det noen flere steg som må gjøres for å oppgradere. Se nederst for noen tips rundt dette.

Punkt 1 til 4 kan gjerne gjøres av eRedaktør as, bare ta kontakt for å høre når det er mulig å få til.

1. Sette opp nettsted i eR3

Dersom eRedaktør 3 er installert på samme server som eRedaktør 2-nettsiden, så er det enklest å sette opp nettstedet på samme server. Da slipper en å peke om domene for å lansere.

Nettstedet legges til via en eRedaktør 3 installasjon. Velg "empty" som mal, og husk å skrive i kommentaren at det gjelder en oppgradering av et eksisterende nettsted. Når nettstedet er opprettet må en IKKE trykke på lenken for å logge inn. Gå videre til steg 2.

2. Kopiere over filer

Slett først databasen som ble opprettet i punkt 1. Denne skal ikke brukes. Kopier over alle filer fra eRedaktør 2 nettstedet til tilsvarende mapper i eRedaktør 3. Det er ikke gjort noen endringer mellom versjonene her. Mappene det gjelder er domene-mappen under App_Data der databasen ligger, config-filen i App_Data og domene-mappen under sites. Det er lov å skippe cache og backup-mappene.

3. Logg inn for første gang i eR3

Logg inn som superbruker i eRedaktør.

Dersom du får en feilmelding når du forsøker å åpne nettsidene, kan det være at noen databasefelt er av feil type. Det er i visse tilfeller noen felt som er av typen ntext som egentlig skulle vært nvarchar(max). Det gjelder i hovedsak felter i tabellene list og item. Dersom det er ntext-felt her, endres disse til nvarchar(max) før du logger inn.

4. Automatisert oppgradering

Nå som du er innlogget skal du automatisk komme til en side for å konvertere felter, renderinger etc. Dersom du ikke kommer til den, kan du åpne lenken /er/developer/tools/Upgrade2to3.aspx

Du kan konvertere ett og ett felt, men det raskeste er å bruke knappene i toppen.
Trykk på følgende knapper i toppen.

  • Konverter felter
  • Konverter renderings
  • Fiks {link}
  • Nullstill skrivebord
  • Til skrivebord

Du har nå gått gjennom de automatiserte oppgraderingsfunksjonene.

eRedaktør 3 støtter ikke html-renderinger, så alle disse er nå konvertert permanent til ascx-filer. De gamle renderingene ligger lagret i en egen mappe.

5. Test og manuell feilretting

Nå kan du teste nettsiden og se om den fungerer som den skal. Ta en titt på avsnittet om mulige problemer og se om det er noe dersom ikke fungerer.

Det kan også være du ønsker å endre navn på noen av de automatisk genererte renderingene.

I skjemageneratoren er det nå en egen mulighet for å få oversikt over innkommende tilbakemeldinger. Dersom eR2-siden hadde en egen visning for antall tilbakemeldinger, kan den fjernes.

Du kan vurdere å legge inn funksjonalitet som den innebygde "Synlighets"-tabben på elementer, og hente ut verdiene herfra med den innebygde snippeten.

Mulige problemer

Når du lagrer et felt som er av typen "checkbox" i eRedaktør, lagres enten verdien "True" eller "False". I tidligere versjoner er det kun verdien "True" som har blitt lagret. Dermed har det blitt brukt taggen <er:ifvalue /> for å sjekke om det har blitt krysset av for feltet. Dette må endres til taggen <er:iftrue />. Dersom <er:ifnovalue /> har blitt brukt, må den endres til <er:iffalse /> i stedet.

I punkt 4, ble alle {link} endret til en .net-nugget. I visse tilfeller kan det være at dette ikke er ønskelig. Det er i <er:itemlist /> uten renderingfilename. Dette er ikke så vanlig lenger, men kan dukke opp som et problem.

Oppgradere fra eRedaktør 2 asp-versjon

For å oppgradere en eRedaktør 2-installasjon som er satt opp med asp, er det noen steg som må tas før en kan begynne.

1. Oppgradere databasen

Dersom nettsiden ikke benytter SQL Server eller SQL Server Express, må databasen først oppgraderes til dette. Se her

2. ASP-kode i layouts, snippets eller renderinger

Få en oversikt over hvor mye asp-kode som ligger i løsningen. Den kan ligge i (sub)layouts, snippets og renderinger. Det kan godt være at noe av denne koden allerede er tilgjengelig for eRedaktør 3, men det må uansett gjøres en manuell jobb. Det kan være enklest å gjøre denne etter en oppgradering.

3. Oppgrader nettstedet

Nå kan en kjøre punkt 1 - 4 i oversikten over. Du kan begynne å redigere innhold i eRedaktør, men nettstedet vil ikke kjøre ennå.

3. Lag ny layout-fil og sublayouts

Opprett en index.master-fil og kopier over html fra den gamle index.html. Det er viktig at <form runat="server"> ligger rundt innholdet.

Når denne filen er opprettet, kan du gjøre tilsvarende med sublayouts dersom dette brukes.

Når dette er gjort, kan du forsøkte å laste nettsiden for første gang.

4. Fiks feil

Nå blir det en manuell jobb å gå gjennom hver enkelt side for å se hva som må rettes. Husk å bruke ?debug=1 i lenken for å opp feilmeldingene.