Oppdatere stikkordsfeltet for alle elementer

Dersom en bruker tags, men har glemt å sette at disse skal lagres til et bestemt felt, eller ønsker å legge dem inn i et annet felt, har vi skrevet en enkel spørring som kan kjøres.

Spørringen ser slik ut:

UPDATE item SET [keywords] =
   (SELECT CAST(Tag + ', ' AS VARCHAR(MAX)) 
     FROM [itemTag], tag 
     WHERE (Itemid = item.itemid and itemtag.tagid = tag.tagid) 
     FOR XML PATH (''))
WHERE TemplateId = XX

Det som må gjøres for å ta den i bruk, er å endre XX i siste linje til å være det feltsettet det gjelder, evt fjerne linjen helt dersom det gjelder alle elementer.

Dersom det ikke er [keywords]-feltet du ønsker å legge inn verdiene i, så er det bare å angi et annet felt i første linje.