Mappestruktur og filer

Her er en oversikt over hvilke mapper som brukes når en arbeider med en nettside i eRedaktør.

 

Mappestrukturen på serveren er følgende:

Databaser, skjulte filer og innstillinger                            /App_Data/

Nettstedets design og filer                           /site/{navn på nettsted}/

 

Strukturen under sistnevnte er ikke så viktig for oppsett av nettsiden men står her likevel. Den er følgende:

Mellomlagrede filer                                      /cache/

Design (layout, sublayout, css, etc)             /design/

Bokser på skrivebordet (portlets)              /desktop/

Opplastede filer og vedlegg                         /files/

Eksporterte tilbakemeldinger fra skjema  /formresponses/

Opplastede bilder                                         /images/

Mellomlagring for opplasting                      /temp/

Eksporterte og importerte feltsett              /templates/

 

Under designmappen er det ennå en mappestruktur, og det er denne som brukes når en legger inn design:

Layoutfiler og css                                          /layouts/

Renderings                                                    /renderings/

Snippets                                                         /snippets/

Sublayouts                                                     /sublayouts/

 

I layouts-mappen legges index.master-filen som er standardlayout. Se egen artikkel om layouts. I layoutsmappen legges det også en egen mappe for css, javscript(js) og bilder (images). eRedaktør tar å tar hånd om stien til disse mappene automatisk dersom de heter det som er angitt.