Lansere nettsted

Når nettsidene er ferdige og er klare for å lanseres, er det bare å peke domenet til serveren.

For å lansere nettsiden, må domenet pekes til webserveren. Dette gjøres enten av forhandleren selv, eller en ber kunden ta kontakt med domeneleverandøren sin. Pass på at domenet både med og uten www pekes til IP-adressen, siden det er mange som ikke skriver www i adressefeltet lenger.

IP-adressen til webserveren kan variere noe. For å finne IP-adressen til webserveren, åpne et terminalvindu (Mac/Linux) eller ledetekst (windows) og skriv inn følgende:

ping [midlertidig nettadresse]

F.eks: ping demo.no.erkunde.no

Du vil da blant annet få frem IP-adressen, den ser vanligvis ut noe slik som dette: 89.221.242.123
Husk at http:// ikke skal være med i adressenavnet du "pinger".