Internasjonal versjon av eRedaktør

Det jobbes med en internasjonal versjon av eRedaktør. Denne tar utgangspunkt i eRedaktør 4 Entity, og kodenavnet er dermed også Entity.

I hovedsak vil endringene være at standardspråk blir engelsk for grensesnitt, brukere og innhold. Det vil også medføre noen endringer av nettsted, informasjon og annet som nå også vil bli tilgjengelig på engelsk.

Det blir også noen mindre endringer der vi legger til eller synliggjør funksjonalitet som har ligget i sideprosjekter.
Dette er blant annet:

  • Dashboards
  • PDF-generator
  • SMS-utsending
  • Rombooking

Vi vurderer samtidig å fjerne funksjonalitet som ikke lenger er i bruk eller der eksterne løsninger gir bedre funksjonalitet. Dette gjelder for Example AB-testing.