Innstillinger

Det er en del innstillinger en kan sette i eRedaktør, og det er en del innstillinger en bør/må sette. Under innstillinger velger en valget Generelt for å få listet opp innstillingene for nettstedet.

De viktigste er de som vises i fanene på den første siden. Det er også en del avanserte innstillinger en kan benytte ved behov.

Her kommer en oversikt over de ulike valgene en har, en kort beskrivelse av dem, samt et Example på en verdi som kan stå der.

Innstilling

Beskrivelse

Example

Generelt

 

 

Nettstedsnavn

Navnet til nettstedet. Kan benyttes i tittelen til nettstedet

Vår Bedrift as

Beskrivelse

En beskrivelse av nettsiden.

En informasjonsside for Vår Bedrift as

Send e-post til

Benyttes av eRedaktør dersom ikke noe annet er definert

[email protected]

 

Avsender

Benyttes av eRedaktør dersom ikke noe annet er definert

[email protected]

Standardmeny

Velg en meny fra listen

Hovedmeny

Id til forsiden

ItemId til elementet som skal benyttes som forside.

1

Design

 

 

Layout

index.html eller index.master brukes dersom ingenting er angitt, avhengig av om en bruker ASP eller ASP.NET som standard.

alternative.html

Sublayout

Navnet til standard sublayout

default.html

Antall i itemlist

Antall artikler som vises i artikkellister dersom ikke annet er definert

14

Layout Override

Se under avsnittet for layouts og sublayouts for informasjon. Brukes ikke ved ASP.NET

layoutoverrider.snippet

ItemId til 404-side Angi ItemId til siden som inneholder meldingen om at siden ikke finnes 29

404-side

Dersom en ønsker å gi en egendefinert melding dersom en side ikke finnes.

/finner-ikke-siden

Innloggingslenke

Dersom en ønsker å designe sin egen innloggingsboks

/logginn

Søkeside

Lenke til standard søkeside

/sok

Layout (utskrift) Angi eventuell layout som skal brukes ved ?print=true print.master
Sublayout (utskrift) Angi eventuell sublayout som skal brukes ved ?print=true i lenken print.sublayout.master

Feltsett

Velg et feltsett fra listen dersom du ønsker å benytte layoutitems

Nettstedsoppsett

Element

Angi Id til elementet du ønsker å benytte som layoutitem

10

Brukergrensesnitt

 

 

Publisere på tid Viser også klokkeslett når en skal velge publiseringstidspunkt  
Vis kun meny Skjuler "innhold", "filer" og eventuelt "funksjoner" fra venstrespalten. Gjør det enklere for kunden å arbeide med rene menybaserte nettsider  

Maks bildebredde

Når en setter inn et bilde i html-editoren benyttes denne maksbredden

350

Maks bildehøyde

Når en setter inn et bilde i html-editoren benyttes denne makshøyden

400

Egne knapper

Egendefinerte felter i HTML-editoren. Se nederst for flere felter.

['Bold','Italic','Underline']

Cache

Valg for mellomlagring ved ASP

 

Cache aktivert

Aktiverer mellomlagring av nettsiden

 

Ikke slett ved lagring

Cache vil ikke slettes hver gang en lagrer et element, og går da på tid, eller manuelt ved /admin/reset.

 

Maks sessions

Dersom en benytter en nettside hvor enkelte brukere defineres med en session, og en ønsker å benytte mellomlagring, må en finne ut hvor mange sessions som kan finnes før en må rendre innholdet.

6

Cachevarighet

Dersom siden oppdateres sjelden og det ikke er innhold som publiseres/fjernes på dato, kan det settes et høyt tall her. Ved oppdatering av innhold slettes alle mellomlagrede filer.

60

Integrasjon

 

 

Bruk feltsett

Velg hvilket feltsett eksterne applikasjoner skal publisere til.

Artikkel

Lagre bilder i

Velg hvilken mappe bilder fra eksterne applikasjoner skal lagre til.

Bloggbilder

Aktiver

Bruk Google Analytics i stedet for eRedaktørs statistikk

Ja

Brukernavn

Brukernavnet til Google Analytics. Det er mulig å opprette en egen begrenset konto som kun har lesetilgang

[email protected]

Passord

Passordet til Google Analytics. Vær oppmerksom på at andre administratorer kan klare å få tilgang til dette passordet.

Passord123

Nettstedsid

Googles id for nettstatistikken

UA-24073112-1

Bruke egendefinert SMTP-server for sending av e-post

Serveradresse

Angi eventuelt egen server for utgående e-post

smtp.mailserver.no

Port

Dersom det er en spesiell port

25

Brukernavn

Eventuelt brukernavn som kreves for å sende e-post

[email protected]

Passord

Eventuelt passord som kreves for å sende e-post

MittSuperpassord241

Brukerens domene

Dersom det må angis domene for å sende e-post

mail.epost.no

TLS/SSL Send e-post via kryptert linje (frem til SMTP-serveren)  

Pluss-funksjoner

Funksjoner som kun er i pluss-lisensen

 

Mobildesign

Benytt mobiltilpasset layouts og renderings for mobile enheter. Se eget kapittel.

 

Ved flere språk

Velg hvilke språk nettsiden skal støtte å opprette ulike elementer av.

Norsk, Engelsk, Tysk

Standard språk

Hvilket språk nyopprettede elementer velger som standard

Norsk (nynorsk)

Versjonering

Gir mulighet til å ha versjonskontroll på elementer

 

Intranettmodus

Aktiverer rettighetsstyring ute på nettsiden

 

Avansert

 

 

eRedaktørlisens

Velg hvilken lisens kunden skal ha. Benyttes dersom kunden har en midlertidig pluss-lisens under oppgradering.

Pluss

Nettbutikk

Tilgjengeliggjør nettbutikkfunksjonene. Disse krever ASP.NET og SQL Server

 

Annet

 

 

Databaseversjon

Angir hvilken versjon databasen har. Denne oppdateres automatisk.

101101

 

Egendefinert teksteditor (html-editor)

Under innstillinger har forhandler tilgang til å definere hvilke felter en egendefinert html-editor skal ha. Editoren en kan tilpasse er en CKEditor, og oppsettet ser for Example slik ut:

    ['Styles','Format','Font','Bold'], '/',

    ['TextColor','BGColor'],

    ['Maximize', 'ShowBlocks','-','About']

Listen over alle tilgjengelige knapper er følgende:

Source, Save, NewPage, Preview, Templates, Cut, Copy, Paste, PasteText, PasteFromWord, Print, SpellChecker, Scayt, Undo, Redo, Find, Replace, SelectAll, RemoveFormat, Form, Checkbox, Radio, TextField, Textarea, Select, Button, ImageButton, HiddenField, BidiLtr BidiRtl, Bold, Italic, Underline, Strike, Subscript, Superscript, NumberedList, BulletedList, Outdent, Indent, Blockquote, CreateDiv, JustifyLeft, JustifyCenter, JustifyRight, JustifyBlock, Link, Unlink, Anchor, Image, Flash, Table, HorizontalRule, Smiley, SpecialChar, PageBreak, Styles, Format, Font, FontSize, TextColor, BGColor, Maximize, ShowBlocks

Se ellers http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Developers_Guide/Toolbar