Ikke gi brukerne tilgang til alt

Mange nettsted har bare én eller to administratorbrukere, og dermed brukes ikke rettighetssystemet for å begrense redigeringstilgangen. Men det er likevel mulig å hindre tilgang til viktige elementer.

Vi har opplevd at adminstratoren av et nettsted har slettet hele hovedmenyen, eller plutselig lagt inn en ekstra forside. Da har kunden fått unødvendig mye tilgang...

Ved å angi at et feltsett er "Systemfeltsett" under Avansert-fanen inne på feltsettet eller tilleggsfeltet, hindrer du brukerne fra å opprette nye av denne typen. Det er også lagt inn en hindring som gjør at det ikke får slettet elementene.

Dermed kan du hindre brukerne fra å slette hovedmenyen, forsiden og nettstedsoppsettet. Disse bruker uansett feltsett som brukeren ikke har behov for å opprette flere elementer av. Dersom det er andre feltsett som brukeren ikke trenger å ha tilgang til å opprette flere av, er det også kjekt å markere disse også.