Hente ut liste over filer

Dersom du ønsker å hente ut en liste over alle filene i en bestemt kategori, kan dette gjøres ganske enkelt så lenge du vet id'en til kategorien.

I dette Exampleet bruker vi taggen <er:query>. Du kan lese mer om denne i dokumentasjonen, men i hovedtrekk ser den slik ut: <er:query sql=”...”>...</er:query>

Når en laster opp en fil til eRedaktør, registreres dette i databasen i tabellen UploadedFile. Dermed kan vi skrive en spørring for å hente dem ut igjen.

I den første Examplespørringen ønsker vi å hente ut stien til filen, og navnet på filen. Da vil den se slik ut:
Select FileUrl, Name From UploadedFile

Deretter ønsker vi å angi at det kun skal vises bilder, og legger på type = 'image':
Select FileUrl, Name From UploadedFile Where [type] = 'image'

Til slutt ønsker vi kun å hente fra en angitt kategoriid (2 i dette Exampleet), og ikke ta med bilder som ligger i papirkurven, og sortere etter rekkefølgen i mappen. Spørringen blir da:
Select FileUrl, Name From UploadedFile Where [type] = 'image' And CategoryId = 2 And IsDeleted = false Order By ItemOrder

Vi legger denne spørringen inn i malen vår:

<ul>
  <er:query sql="Select FileUrl, Name From UploadedFile Where [type] = 'image' And CategoryId = 2 And IsDeleted = false Order By ItemOrder">
    <li><a href="{FileUrl}" title="{Name}"><!--e Name --></a></li>
  </er:query>
</ul>

Du kan tilpasse spørringen og html-koden slik du måtte ønske. Det finnes flere felter som kan hentes ut i spørringen, og det er også mulig å sortere etter navn eller andre felt.