Google Maps krever betaling

De siste årene har Google gjort flere endringer rundt hva som kreves for å benytte seg av karttjenesten deres på nettsider. Siste endring nå er at det kreves at en må registrere betalingsinformasjon for å benytte seg av tjenesten.

Først må en få tak i en API-nøkkel for å vise kartet. Denne får du eller kunden hos Google: https://console.cloud.google.com/ og for å aktivere den må en legge inn kortinformasjon. Når en har skaffet koden kan en kopiere denne.

I eRedaktør 3 og 4 ligger det en innstilling der en kan angi API-nøkkel for Google Maps (Se skjermbilde). Bruk innstillingene for å legge inn API-nøkkelen slik at det er enkelt å endre senere. Du finner innstillingen under Innstillinger > System > Integrasjon.

For å ta i bruk nøkkelen i renderinger, layouts, sublayouts, etc. legges følgende kodesnutt inn:

<%=Util.GetSetting("google-map-api-key") %>

Denne skriver ut verdien som er lagret i innstillingsfeltet.