Formatering av innhold

Det er mange måter å formatere og tilpasse innhold på. Det kan være formatering dato, endring av tekst, begrense antall tegn etc. Denne artikkelen inneholder noen eksempler på ulike måter å formatere innhold på.

Formatering av dato og tid. Her bruker vi publiseringsdatoen som utgangspunkt.

Eks: 01.12.2013
<%=CurrentItem.PublishDate.Value.ToShortDateString() %>

Eks: 1. desember 2013
<%=CurrentItem.PublishDate.Value.ToLongDateString() %>

Klokkeslett, uten sekunder
<%=CurrentItem.PublishDate.Value.ToShortTimeString()%>

Klokkeslett, med sekunder
<%=CurrentItem.PublishDate.Value.ToLongTimeString()%>

Begrense antall tegn til 100 på ingressen
<%=Util.Left(CurrentItem.Teaser, 100) %>

Begrense tekst til nærmeste mellomrom, og evt legge til ... dersom det ikke passet akkurat med en setning.
<%=Util.TextPreview(CurrentItem.Teaser, 70, "...") %>

Store og små bokstaver
Gjøre alle bokstavene store
<%=CurrentItem.Title.ToUpper() %>

Gjøre alle bokstavene små
<%=CurrentItem.Title.ToLower() %>

Gjøre første bokstav stor
<%=Util.UppercaseFirst(CurrentItem.Title) %>

Bytte ut linjeskift med html-linjeskift (dersom en skriver ut innhold fra textarea)
<%=CurrentItem.Title.Replace("\n", "<br />") %>