Finn element der parentitem er slettet

Dette er bare en spørring for å finne element som er tilknyttet et element som er slettet. Det kan være nyttig å finne disse dersom det er gjort en opprydding i nettstedet men det ligger igjen varianter eller byggeklosser som ikke lenger er i bruk.

Select top 1 itemid, title from item 
where parentitemid is not null 
and parentitemid > 0 
and parentitemid not in (select itemid from item)

Dette søket inkludere alle element, også slettede og upubliserte.