Feilmelding: "... all pooled connections were in use and max pool size was reached"

Feil ved åpning av forside på nettsted

Ved et tilfelle har vi fått inn følgende feilmelding:

Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool.  This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.

Etter å ha undersøkt nettsiden litt, fant vi ut at det som hadde vært forside tidligere, var slettet, uten at innstillingene var endret. Dermed pekte innstillingene mot et itemid som ikke fantes. Dette førte til en loop som åpnet stadig nye koblinger til maks antall var nådd.