eRedaktør Enterprise

eRedaktør er som standard et SAAS-produkt som driftes på egne servere enten av eRedaktør eller den enkelte forhandler. Men det er nå mulig å installere eRedaktør der en selv måtte ønske. Lisensprisene finner du under "Produkter og priser", og inkluderer også nettbutikklisens.

Hvorfor

Det kan være flere grunner til at en skulle ønske å kjøre eRedaktør som en selvstendig installasjon. Det kan for Example være krav om å kjøre løsningen i et spesielt servermiljø eller en skal gjøre utvikling som vil påvirke andre nettsider i samme installasjon.

Hva

eRedaktør Enterprise er en full versjon av eRedaktør, inkludert nettbutikken. Det er støtte for å kjøre flere nettsted på én Enterprise-installasjon, men det krever lisens for hvert nettsted (domene).

Hvordan

Installasjon av eRedaktør Enterprise krever en Windows Webserver med IIS 7.0 eller nyere, med .NET Framework 4.5 eller nyere. I tillegg kreves det SQL Server eller SQL Server Express.

Installasjonen kan utføres av eRedaktør hvis det gis tilgang, eller den kan utføres selv. I hovedsak går installasjonen ut på å kopiere inn filene, sette rettigheter på mapper og konfigurere Web.Config med databasetilgang etc. Samt peke IIS til riktig mappe.