eRedaktør 4 "Entity"

Des. 2017: Med "Entity" gjør vi nødvendige grep for å forenkle kundenes oppnåelse av GDPR-kravene, utvidet søkefunksjonalitet med mer. Dette dokumentet er midlertidig, og endringer vil komme. Løsningen er bygget på Entity Framework fra Microsoft.

Hvorfor

eRedaktør 4 kommer i hovedsak på grunn av større endringer som må gjøres i løsningen for å støtte GDPR, eller lovpålagt personvern. Det er også en nedleggelse av Adobes bildeløsning, samt introduksjon av Bootstrap 4.

Det er også en mulighet til å gå gjennom og rydde litt i funksjonalitet og plassering av elementer. Det er enklere å gjøre dette med en versjon 4 enn for Example en versjon 3.7

Hva

GDPR legger en del føringer i hva som må gjøres:

 1. Godkjenninger for innhenting av data
  • Brukerdata som logges når brukere gjør endringer inne i eRedaktør
  • Standardfelt i skjemageneratoren for å godkjenne at data samles inn og lagres
  • Standardfelt i utsjekken i nettbutikken for godkjenning av brukervilkår
 2. Mulighet for innsyn i innsamlede data
 3. Mulighet for å melde inn ønske om sletting av data
 4. Mulighet for å melde inn ønske om datadump
 5. Skjuling/obfuskering av data for brukere som ikke har innsyn, for Example utviklere.
 6. Enkel sletting av data etter en viss tid
 7. Andre godkjenninger?

Oppgradering av design. I hovedsak justeringer, og ikke for mange flyttinger. Men hvis det er nødvendig, så gjør vi det som skal til.

Gjennomgang av Sidebyggeren, og mulighet for støtte for å legge inn elementer i elementer? Jfr. spalte-løsningen for Canal Digital.

Multieditor i nettbutikken, for alle. Det er lagt inn testversjon på noen utvalgte butikker.

Generell produktoversikt for nettbutikken, med tilhørende søkefiltre og funksjonalitet.

Forbedret søkefunksjonalitet i eRedaktør med standard filtre, erstatter «Avansert søk».

Støtte for multikategorier?

Hvordan

Det settes opp en ny installasjon for testing.

Alle brukere som logger inn i eRedaktør grensesnittet (og andre?) må krysse av på en godkjenning for innsamling av brukerdata.

Administratorer (og kundens egne utviklere) bekrefter at de får tilgang til data som er samlet inn.

Superbrukeren (forhandlerens brukere) kan som standard se personinformasjon i skjemainnleveringer, ordreinformasjon og brukerinformasjon obfuskert.

Rapporter/dashboard som viser

 • Gamle skjemainnleveringer med mulighet for å slette disse.
 • Funksjon for å slette (gamle) brukerlogger
 • Mulighet for å slette gamle ordre (nettbutikker med eksport-funksjon eller regnskapssystem)
 • Oversikt over brukere (kunder) og deres personvernsvalg
 • Oversikt over innsamlede e-postadresser?

Lagring av personvernsvalg for brukere (andre besøkende?).

Nytt menypunkt under «Butikk» som heter «Produkter». Kan muligens erstatte den som i dag heter «Priser». Det legges inn søkefunksjonalitet og visning for de feltene som er felles for alle produkter. Det vil si produktnavn, priser, kategori, farge, merke, etc.

Mulighet for hurtigredigering kan være en utvidelse at «Produkter», eller en integrert del av søket. Det må testes litt.

Dersom en ønsker å søke i elementer i eRedaktør, legges det opp til flere søkekriterier for standardfelt som innhold, kategorier, stikkord, feltsett, forfatter, datoer (publisering, sist lagret etc), lenke, etc.

Multikategorier er kanskje en mulighet. Dvs at det opprettes en ny tabell for mange til mange-relasjoner mellom item og category. Det burde kanskje også da vurderes å lage en tilsvarende for uploadedfiles.

Når

Prosjektoppstart romjul 2018.

Ferdigstilles våren 2018