eRedaktør 2.5.1

Den viktigste endringen i eRedaktør 2.5.1 er at vi gjør en endring i hvordan eRedaktør renderings oppfører seg. Nå blir de først kjørt som om de var User Controls.

Det som i praksis skjer, er at det tas en kopi av renderingen, det legges inn ascx-header og filnavnet blir autogenerert med .ascx på slutten. Du finner igjen de autogenererte renderingene under cache. En annen endring som skjer, er at datofeltet publishdate endres slik at det skrives ut uten tidspunkt.

I tillegg er det endret slik at hver element i en <er:itemlist også kjøres som en usercontrol, så en kan også legge inn tilsvarende kode her.

Denne endringen gir mulighet for å kjøre kode rett i renderingene, slik som <%=Util.Left(CurrentItem.Title, 30) %>. Muligheten for å formatere datoer og tekster, samt kjøre mer avanserte sjekker på verdiene gir en stor fordel over mulighetene som er der nå.

Det er også andre endringer i eRedaktør 2.5.1 som er mer feilfiksing og utvidelse av eksisterende funksjonalitet.