Bruk av vektor-ikoner for bedre UX

Vi har lagt inn mulighet for å ha egendefinerte vektor-ikoner på både feltsett og byggeklosser i eRedaktør. Dermed kan en lage en representasjon av hvordan innholdet ser ut, i motsetning til et abstrakt ikon om hva innholdet er.

Endelig har vi kommet dit at alle moderne nettlesere støtter SVG-formatet (kilde). Og vi har derfor innført mulighet for å legge inn egne SVG-ikoner på alle feltsett og tilleggsfelt i eRedaktør. Ettersom det er vektorgrafikk kan ikonene skaleres uendelig, men per nå bruker vi bare størrelsene 16x16 og 48x48. På sikt kan det godt være at vi bruker større versjoner i visse sammenhenger.

Ved å la ikonet være en enkel representasjon av hvordan innholdet ser ut, er det enklere for brukeren å velge riktig byggekloss når han eller hun skal opprette et nytt element, eller redigere et som allerede ligger der. Nye byggeklosser som legges inn i eRedaktør fra nå av, vil i den grad det er mulig, få egne SVG ikoner.

En annen fordel med disse ikonene, er at de er enkle å redigere i etterkant. Så dersom du eller noen andre har importert en byggekloss inn i eRedaktør, men har gjort endringer på denne; kan SVG-koden bare redigeres og legges tilbake uten datatap.