Bruk av manuell bildeskalering

Originalbildet vises i full størrelse ved skalering, og er det en fordel for kunden om bildene ikke er for store i utgangspunktet. Det er mulig å angi en maks størrelse.

Manuell bildeskalering er en funksjon laget for ingressbilder. Det er lagt inn en begrensning på 800px i høyde og bredde hvor større bilder automatisk blir nedskalert i visningen. Dette for å gjøre det enklere for slukkkunden som arbeider med bildene. Det er også bare jpeg bilder som støttes av skaleringsmodulen, og knappen vil skjules for andre bildeformater.

Dersom en ønsker å gjøre det enklere for kunden å jobbe med skaleringen av bildene, er det mulig å angi en maks høyde og bredde på bildene som lastes opp. Dette gjøres under Innstillinger > Generelt > Avansert > Bilder. Størrelsen her kan overstige 800px dersom en ønsker det.. 

Til informasjon: Automatisk skalering av bilder skjer uten at brukeren trenger å se bildene i verktøyet først, og så lenge .net klarer å lese inn bildet har vi ikke sett noen begrensninger på størrelsen her.