Banner eller andre subelement

Det er mulig å knytte opp ett eller flere subelement til et element, men at dette ikke er elementer som skal vises i menyen. Det kan for eksempel være at en ønsker at kunden skal få legge til et ubestemt antall bannere på forsiden.

I praksis løses dette ved at en legger til et spesielt felt i feltsettet. Du oppretter et felt som er av typen iframe eller iframe-modal, og legger inn verdi som ser ut som denne:

/er/editors/multiitem/?parentitemid={itemid}&templateid=10

Her må du endre tallet 10 til TemplateId til det feltsettet til for Example banner. Du finner denne id-en ved å se i feltsettlisten under utvikling.

Deretter subelementene hentes ut på siden. Dette kan gjøres ved å legge inn en itemlist på siden (dersom du bruker eRedaktør tagger). Her er et Example:

               <er:itemlist where="ParentItemId = {itemid}">
                <div class="slide">
                    <a href="{redirecturl}" title="{html:title}">
	                        <img src="{thumbnail}?fw=480&amp;fh=270" width="480" height="270" alt="{html:title}"></a>
                    <!--e ifvalue:teaser -->
                    <div class="caption" style="bottom: 0">
                        <p>
                            <!--e teaser --></p>
                    </div>
                    <!--e endifvalue:teaser -->
                </div>
               </er:itemlist>

Det som gjør at vi får ut subelementene, er at det står where="ParentItemId = {itemid}" i første linje.