Utvikling av eRedaktør 3

Vi har startet utviklingen av eRedaktør 3, og i den forbindelse vil vi gjerne informere litt om planene.

Vi ønsker å være ferdig med eRedaktør 3 i løpet av første kvartall 2014. I den forbindelse vil vi gjerne få tilbakemeldinger om ønsker om endringer i grensesnittet i eRedaktør. Vi kommer til å kjøre brukertester på eksisterende kunder, samt etterhvert testkjøre noen nettsider før lansering.

Først og fremst er det grensesnittet inne i eRedaktør som oppgraderes. Det legges opp til et responsivt grensesnitt som fungerer bedre på alle typer enheter. Vi fokuserer likevel ikke så mye på telefon i denne omgang, men opplevelsen her vil uansett bli bedre enn den er i dag.

Rent teknisk vil det si at vi går bort fra frames, og skriver om grensesnittet i Bootstrap, asp.net 4.x og Entity Framework. Dette sikrer raskere videreutvikling fremover. Input-elementene blir gjort om til separate UserControls slik at det er mulig med avanserte input-elementer, samt at det er enkelt å legge til nye.

Renderingsmotoren til eRedaktør vil fra versjon 3 kun støtte .net. Det vil si at eldre asp-sider ikke kan oppgraderes helt uten videre. Dersom siden inneholder asp-kode eller bruker access-database, må begge deler oppgraderes. Det er lagt inn mulighet for å oppgradere databasen med et enkelt tastetrykk, men det kan likevel medføre ekstraarbeid.

Det vil også si at kunder som allerede i dag har eRedaktør 2 med .net vil kunne oppgraderes til eRedaktør 3 uten å skrive om nettsiden. Det eneste forbeholdet vi har er eventuelle spesialmoduler som kunden har inne i eRedaktør. 

Vi kommer også til å jobbe med oppgradering av standardmalen til Bootstrap 3.