Tilfeldig bilde

Eksempel på hvordan en kan hente ut et tilfeldig bilde fra en kategori med Entity Framework.

Legg dette enten i .cs-filen eller i <script runat="server"> i ascx-filen:
 

    public string RandomImage
    {
        get
        {
            var imgCategoryName = "Banner";

            return db.UploadedFiles
                        .Where(i => i.IsDeleted == false && i.Type == "image" && i.Category.CategoryName == imgCategoryName)
                        .OrderBy(i => Guid.NewGuid())
                        .Select(i => i.FileUrl)
                        .FirstOrDefault();
        }
    }

Ute på nettsiden kan du da for Example skrive:
<img src="<%=RandomImage%>?fw=200&amp;fh=200" alt="Tilfeldig bilde" />
 

Komplett kode for en enkelt ascx-fil:

<%@ Control Language="C#" Inherits="eR2UserControl" %>
<%@ Import Namespace="eR2" %>

<script runat="server">

    public string RandomImage
    {
        get
        {
            var imgCategoryName = "Banner";

            return db.UploadedFiles
                        .Where(i => i.IsDeleted == false && i.Type == "image" && i.Category.CategoryName == imgCategoryName)
                        .OrderBy(i => Guid.NewGuid())
                        .Select(i => i.FileUrl)
                        .FirstOrDefault();
        }
    }
</script>
<img src="<%=RandomImage%>?fw=200&amp;fh=200" alt="Tilfeldig bilde" />