Produktimport til nettbutikken

eRedaktør nettbutikk har funksjonalitet for å importere produkter. Det er også mulig å importere produktinformasjon slik som lagerstatus som bare oppdaterer eksisterende produkter.

Filformat

Importfilen skal være en semikolonseparert fil. Disse filene har vanligvis filendelsen CSV (comma separated values), og kan opprettes og redigeres i regnearkprogrammer som for Example Excel.
 
Her er et enkelt Example på hvordan et slikt regneark kan se ut for import av to produkter:
 
ProductSKU Item.Title DefaultPrice Stock
CD123 Musikk fra hjertet 149,00 87
PC789 Aces Ultimate 3,2GHz, 1TB, 8GB 2900,00 4
 

Den første linjen i filen (merket med tykk skrift) angir hvilket felt som ligger i kolonnen, og så følger produktene på under. Det er tre “typer” felter knyttet mot ulike tabeller i databasen. De er:
 • Felt i ShopProduct-tabellen
  • Her angis kun feltnavnet
 • Felt i item-tabellen
  • Her angis feltnavnet med Item. foran. F.eks: Item.Title
 • Felt som er attributter
  • Disse angis bare med et punktum foran. F.eks: .Diameter
  • Vi anbefaler å ikke bruke denne, men heller bruke strXX-feltene på item-tabellen dersom det er mulig.

Overskrive eller opprette nye

I importfunksjonen kan en velge om en ønsker å legge til nye elementer, eller overskrive eksisterende. Vanligvis er det feltet ProductSKU som benyttes for å finne eksisterende element.
 
Når en overskriver eksisterende produkter, er det er kun de feltene som er angitt i importfilen som overskrives.

Importere produktvarianter

En produktvariant kan for Example være en bestemt størrelse og/eller en farge av et klesplagg. For å knytte de ulike variantene sammen, brukes et “hovedprodukt”. Dette er vanligvis ikke noe produkt i seg selv, men bare generell informasjon. Feltet som benyttes hos variantene for å lagre informasjon om “hovedproduktet” er Item.ParentItemId. Verdien her er ItemId til “hovedproduktet”.
 
En alternativ måte for varianter, er å bruke relaterte produkter. Da trenger en ikke noe hovedprodukt, men informasjon om relaterte produkter må angis i alle variantene.
 

Felter det kan importeres til

ShopProduct tabellen
Dette er felter som gjelder produkter spesielt
 
ItemId
ProductSKU
ExternalSKU
DefaultPrice
DefaultCurrency
SpecialPrice
SpecialPriceFrom
SpecialPriceTo
ShopTaxClassId
Stock
useStock
Color
ProductType
Vendor
useFreight
FreightWeightGrams
FreightHeight
FreightWidth
FreightDepth
FreightCount
ImageUrl1
ImageUrl2
ImageUrl3
ImageUrl4
Item tabellen
Dette er felter som gjelder for alle innholdselementer i eRedaktør.
 
Item.ItemUrl
Item.ItemName
Item.TemplateId
Item.CategoryId
Item.Title
Item.Teaser
Item.Text
Item.Thumbnail
Item.RedirectUrl
Item.Keywords
Item.ItemOrder
Item.ParentItemId
Item.UserId
Item.Author
Item.PublishDate
Item.RemoveDate
Item.Version
Item.Language
Item.Latitude
Item.Longitude
Item.MenuName
Item.intSortField1 - 10 (f.eks: Item.intSortField3)
Item.strSortField1 - 10
Item.boolCustomField1 - 10
Item.str01 - 50