Innstillinger for nettbutikken

Her er en oversikt over innstillingene som gjelder generelt for nettbutikker. Noen av innstillingene vises kun dersom funksjonaliteten er aktivert, for eksempel kortbetaling.

Når nettbutikk er aktivert, kommer det frem et nytt valg under innstillinger. Dette heter butikkvalg, og inneholder innstillinger for både nettbutikken, betalingsløsningen, fraktberegning og eventuelle andre integrasjoner.

De viktigste valgene er de som vises i fanene på den første siden. Det er også en del avanserte innstillinger en kan benytte ved behov.

Her kommer en oversikt over de ulike valgene en har, en kort beskrivelse av dem, samt et Example på en verdi som kan stå der.

Generelt

Her er generelle innstillinger som alltid skal være utfylt.

Innstilling

Beskrivelse

Evt. Example

Merverdiavgift

Angir at de prisene som legges inn i verktøyet (enten direkte eller via import) enten er med eller uten mva. Dette brukes for å beregne mva.

 

Hent i butikk

Viser fraktalternativ for å hente varene i butikken i utsjekk. Dette krever at det er lagt opp til dette i utsjekksprosessen.

 

Fakturavalg

Vis valg for faktura i utsjekk. Dette krever at det er lagt opp til dette i utsjekksprosessen.

 

Virtuelle produkter Kryss av dersom nettbutikken selger produkter som ikke krever frakt. Dersom en krysser av her, må alle produkter som krever frakt ha dette angitt spesifikt.  
Tekster i nettbutikken    

Emne i ordrebekreftelse

Emnet som benyttes i ordremail som sendes ut. Kan inneholde {orderid} dersom en ønsker å hente ut id direkte.

Ordrebekreftelse for ordre {orderid}

Tom handlekurv

Tekst som vises ved tom handlekurv

Handlekurven er tom

Hent i butikk

Tekst som vises i utsjekking. Feltet vises bare dersom hent i butikk er aktivert (og lagret)

Hent i butikk

Faktura

Navn på eventuelt fakturaprodukt i utsjekking. Vises kun dersom faktura er aktivert.

Faktura (14. dager frist)

Lenker    

Utsjekking

Lenke til utsjekkingssiden

/checkout

Ordreside

Lenke til ordrebeskrivelse. Peker til et element av feltsettet Ordrebekreftelse

/ordre

 

Avansert

Her vises valg som er litt ekstra avanserte og som kanskje krever litt ekstra kunnskap.


Avansert

Vises for superbruker

 

Kryptert

Endrer innebygde lenker fra http til https

 

Prisformatering

Formateringsstreng som angir hvordan prisene vises. Det benyttes standard .NET formatering

{0:N}

Ordreutskrift Filnavn til UserControl som brukes for å skrive ut ordre. Denne filen plasseres i renderings-mappen og krever spesiell kode for å fungere. Element.Shop.OrderPrint.ascx
Egendefinert ordreknapp Dette er en knapp som vises i ordrebehandlingen og som kan brukes til å utføre en eller flere handlinger på merkede ordre.  
Tekst på knapp Teksten som skal stå på knappen. Bør være kort og konsis.  
Snippet og querystring Lenke som kalles når knappen trykkes på, samt teksten {shoporderids} for å sende med id til de ordrene som er merket. Disse sendes med kommaseparert. CustomOrderAction.aspx?ShopOrderIds={shoporderids}

 

Aktiver tillegg

Her aktiveres de ulike tilleggsproduktene, med tilhørende faner. Når en har gjort et valg her, må en lagre for at nye faner skal dukke opp eller gamle faner skal forsvinne. Selv om fanene forsvinner, forsvinner ikke innstillingene som står i dem.

Aktiver tillegg

Tilgjengelig for superbruker

 

Bring fraktberegning

Aktiverer bring-valgene, og viser bring som alternativ i utsjekking

 

Egendefinert fraktberegning Aktiverer egendefinert fraktberegning.  

Nets betaling

Aktiverer nets-fanen, og viser kortbetalingsvalget i utsjekking dersom det er lagt opp til det i utsjekkingsprosessen. En må legge inn kontoinnstillinger før betalingen kan tas i bruk.

 

PayEx Betaling

Aktiverer PayEx-fanen, og viser kortbetalingsvalget i utsjekking dersom det er lagt inn i utsjekkingsprosessen. En må legge inn kontoinnstillinger før betalingen kan tas i bruk.

 

Dibs betaling Aktiverer integrasjon mot Dibs, men en må legge inn kontoinnstillinger før den kan tas i bruk.  

24SevenOffice

Aktiverer 24SevenOffice-fanen

 

EDI-eksport Gir mulighet til å eksportere ordre til en EDI-fil. Oppsettet av denne EDI-filen kan også tilpasses til en viss grad.  

 

Bring frakt

Vises kun dersom aktivert

Navn i utsjekking

Navn som vises for frakt i utsjekkingen

Servicepakke

Brukerkode

Brukerkode for å hente ut fraktpriser

da5d25a5-f2de-4464-b5dd-40ec91e0dcf1

Avsenders postnummer

Postnummer til postkontoret hvor varene sendes fra

4636

Navn på fraktprodukt

Navn som skal vises for fraktproduktet

Frakt

ShopProductId til fraktprodukt

Id til databaseraden som inneholder fraktproduktet. Du finner denne id’en inne på produktet.

9

Fraktmetode

Hvilket av de fraktmetodene skal benyttes

Servicepakke

EDI

Benyttes det EDI

Ja

Leveres på postkontor

Leveres pakkene til et postkontor når de skal sendes?

Ja

 

Fraktpris (egendefinert frakt)

Vises kun dersom egendefinert frakt er aktivert

Navn i utsjekking

Navn som vises for frakt i utsjekkingen

Frakt

ShopProductId til fraktprodukt

Angi ShopProductId (ikke ItemId) til produktet. Denne vises vanligvis dersom en åpner produktet inne i eRedaktør.

4

Grunnpris

Dersom ikke noe frakt er angitt brukes denne prisen. Dersom en har virtuelle produkter må denne prisen være 0 (null).

79

Måleparameter

Velg hva som skal skille mellom ulike fraktpriser. Det mest vanlige er fraktpris, men du står fritt til å velge det som passer kunden best.

Totalpris

Pris X Prisen på frakten som gjelder fra tallet som angis under.  
Gjelder fra Angi et tall her som gjenspeiler måleparameteret som er satt. Hvis du for Example har satt måleparameteret "totalpris", angir du her prisen som ordren må ha for å oppnå angitt fraktpris.  

Nets kortbetaling

Fanen vises kun dersom funksjonaliteten er aktivert

Navn i utsjekking

Navn på valget i utsjekkingen

Kortbetaling

Brukerstedsnr

Tall(brukernavn) som fås fra Nets

10000000

Passord

Passord som fås fra Nets

bP=1-5Jl

Betaling gjennomført

Lenke til side som vises når betaling er gjennomført

/ordre-betalt

Betaling feilet

Lenke til side som vises når betaling feilet

/betaling/feilet

 

PayEx kortbetaling

Vises kun dersom payex er aktivert

Navn i utsjekking

Navn på valget i utsjekkingen

Kortbetaling

Account number

Tall som hentes fra innloggingen du får fra PayEx

90250123

EncryptionKey

Kode som genereres inne i løsningen til PayEx

rUFsrNZxaVrrrXEXH9fG

Valuta

Hva slags valuta nettbutikken skal benytte

NOK

Betalingsoperasjon

Hva som skjer når betalingen gjennomføres. Autorisering vil si at beløpet trekkes i etterkant.

Trekk beløp i etterkant

Visning

Hvilken visning som skal benyttes hos PayEx

Standard

Ekstra valg

Mulighet for å sende med mer informasjon til PayEx

 

Betaling gjennomført

Lenke som benyttes dersom betaling er godkjent

/ordre-betalt

Betaling feilet

Lenke som benyttes dersom betaling feilet

/betaling-feilet


24SevenOffice

Vises dersom 24SO integrasjon er aktivert

Brukernavn

Brukernavn for tilgang til WebServices. Fås av 24SO.

 

Passord

Passord for tilgang til WebServices. Fås av 24SO